Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi
obcina.zagorje@zagorje.si
tel: 03 / 56 55 700
fax: 03 / 56 64 011
Zagorska dolina v osrčju Slovenije, pripeta na 15. poldnevnik
FOTO UTRINEK
 • Začela se je obnova Okrogarjeve telovadniceZačela se je obnova Okrogarjeve telovadnice
 • Obletnica smrti dr. Janeza DrnovškaObletnica smrti dr. Janeza Drnovška
 • Virtualne zimske dogodivščineVirtualne zimske dogodivščine
 • Krvodajalski akcijiKrvodajalski akciji
 • V Zagorju objekte odeli v zlato barvoV Zagorju objekte odeli v zlato barvo
 • V Zagorju objekte odeli v zlato barvoV Zagorju objekte odeli v zlato barvo
 • Virtualno otroško pustovanje v ZasavjuVirtualno otroško pustovanje v Zasavju
 • Dobitnici plaket dr. Slavka Gruma sta Helena Ključevšek in Karmen CestnikDobitnici plaket dr. Slavka Gruma sta Helena Ključevšek in Karmen Cestnik
 • Županova čestitka ob 8. februarju, slovenskem kulturnem praznikuŽupanova čestitka ob 8. februarju, slovenskem kulturnem prazniku
 • Slavnostna akademija ob slovenskem kulturnem prazniku 2021Slavnostna akademija ob slovenskem kulturnem prazniku 2021
Natisni
Pošlji
Župan
Župan Matjaž ŠVAGAN
Župan Občine Zagorje ob Savi je Matjaž ŠVAGAN.

Vsak občan, ki se želi osebno pogovoriti z županom, se lahko naroči vsak delovni dan pri tajnici župana (ga. Kristi Laznik - Eberl) po telefonu 03 56 55 727 ali osebno v pisarni št. 213 v drugem nadstropju občine. Županu lahko pišete tudi na elektronski naslov
matjaz.svagan@zagorje.si.PRISTOJNOSTI ŽUPANA


Župan predstavlja in zastopa občino. Poleg tega župan predvsem:
 • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
 • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
 • skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon ali predpis občine ne določa drugače in je pristojen za oddajanje stvarnega premoženja v najem,
 • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,
 • predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave za te naloge,
 • imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, vodje notranjih organizacijskih enot in organov skupne občinske uprave,
 • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
 • sodeluje in soodloča z župani občin, s katerimi je Občina Zagorje ob Savi skupaj ustanovila javni zavod ali javno podjetje, v skupnem organu,
 • izdaja soglasje k povečani delovni uspešnosti zaposlenih v javnih zavodih in k enkratni letni nagradi za uspešno poslovanje direktorjev javnih zavodov,
 • sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati,
 • opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in statut.

Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.
HITRE POVEZAVE
Občina Zagorje ob Savi • Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi • obcina.zagorje@zagorje.si • tel.: 03/56 55 700 • fax: 03/56 64 011
pravno obvestiloavtorjikazalo strani