Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi
obcina.zagorje@zagorje.si
tel: 03 / 56 55 700
fax: 03 / 56 64 011
Zagorska dolina v osrčju Slovenije, pripeta na 15. poldnevnik
FOTO UTRINEK
 • Noč pred nočjo in Zagorska nočNoč pred nočjo in Zagorska noč
 • Zagorje praznujeZagorje praznuje
 • 56. slikarska kolonija Izlake - Zagorje56. slikarska kolonija Izlake - Zagorje
 • Petkovi glasbeni večeri - Manca Špik s skupinoPetkovi glasbeni večeri - Manca Špik s skupino
 • Poletne počitniške dejavnosti v Zagorju ob SaviPoletne počitniške dejavnosti v Zagorju ob Savi
 • Petkovi glasbeni večeri na mestni ploščadiPetkovi glasbeni večeri na mestni ploščadi
 • Zlati učenci in dijakiZlati učenci in dijaki (Damir K.)
 • Zlata knjigaZlata knjiga (Damir K.)
 • Sprejem Primoža RogličaSprejem Primoža Rogliča (Lovro R.)
 • Sprejem Primoža RogličaSprejem Primoža Rogliča (Lovro R.)
Natisni
Pošlji
Župan
Župan Matjaž ŠVAGAN
Župan Občine Zagorje ob Savi je Matjaž ŠVAGAN.

Vsak občan, ki se želi osebno pogovoriti z županom, se lahko naroči vsak delovni dan pri tajnici župana (ga. Kristi Laznik - Eberl) po telefonu 03 56 55 727 ali osebno v pisarni št. 213 v drugem nadstropju občine. Županu lahko pišete tudi na elektronski naslov
matjaz.svagan@zagorje.si.PRISTOJNOSTI ŽUPANA


Župan predstavlja in zastopa občino. Poleg tega župan predvsem:
 • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
 • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
 • skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon ali predpis občine ne določa drugače in je pristojen za oddajanje stvarnega premoženja v najem,
 • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,
 • predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave za te naloge,
 • imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, vodje notranjih organizacijskih enot in organov skupne občinske uprave,
 • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
 • sodeluje in soodloča z župani občin, s katerimi je Občina Zagorje ob Savi skupaj ustanovila javni zavod ali javno podjetje, v skupnem organu,
 • izdaja soglasje k povečani delovni uspešnosti zaposlenih v javnih zavodih in k enkratni letni nagradi za uspešno poslovanje direktorjev javnih zavodov,
 • sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati,
 • opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in statut.

Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.
HITRE POVEZAVE
Občina Zagorje ob Savi • Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi • obcina.zagorje@zagorje.si • tel.: 03/56 55 700 • fax: 03/56 64 011
pravno obvestiloavtorjikazalo strani