Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi
obcina.zagorje@zagorje.si
tel: 03 / 56 55 700
fax: 03 / 56 64 011
Zagorska dolina v osrčju Slovenije, pripeta na 15. poldnevnik
FOTO UTRINEK
  • Gledališki abonma in izven - TRAČGledališki abonma in izven - TRAČ
  • Predstava za vsako priložnost - glasbena komedijaPredstava za vsako priložnost - glasbena komedija
  • Dan ženaDan žena
  • Vihar v glavi - abonma in izvenVihar v glavi - abonma in izven
  • Napovednik dogodkov v Knjižnici ZagorjeNapovednik dogodkov v Knjižnici Zagorje
  • UčiteljiceUčiteljice (Klemen Vukič)
  • UčiteljiceUčiteljice (Klemen Vukič)
  • Jan PlestenjakJan Plestenjak (Klemen Vukič)
  • Jan PlestenjakJan Plestenjak (Klemen Vukič)
  • Silvestrovanje s Tanjo ŽagarSilvestrovanje s Tanjo Žagar (Klemen Vukič)
Natisni
Pošlji
Revitalizacija mestnega trga

http://kskisovec-loke.si/wp-content/uploads/2015/01/nalozba.png
10019 - Revitalizacija mestnega trga v Zagorju

Vrednost: 3.630.669 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen projekta je celovita prenova in ureditev mestnega jedra v Zagorju ob Savi z obnovo mestnega trga s parkom, dveh javnih objektov, dveh parkirišč na ulici Cesta 9. avgusta 8 in pred objektom Kulturnega centra Delavski dom Zagorje, ureditev površine za varen in prijeten nemotoriziran promet. Predmet operacije je tudi ureditev lastniških razmerij v protokolarnem objektu Weinbergerjeva domačija in igrišča Partizan. Z realizacijo operacije bomo prispevali k izboljšanju življenjskih pogojev v mestnem jedru Zagorja in k privlačnosti mestnega jedra za razvoj drugih gospodarskih in turističnih dejavnosti. Pri pripravi proračuna za prvo branje smo načrtovali, da bo del investicije izveden v letu 2014, in da bo investicija izvedena v manjšem obsegu od predvidene glede na neuradne informacije s strani sofinancerja operacije MGRT. Ker pa je občina pogodbo o sofinanciranju projekta s strani ministrstva prejela šele sredi meseca novembra, je to vplivalo na spremembo dinamike izvedbe investicije in njeno višino, kar je razvidno iz proračuna v drugem branju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-14-00001 Revitalizacija mestnega trga v Zagorju

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zaradi objave javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "razvoj regij" za obdobje 2013-2015, je občina tekom leta, na osnovi sklepa občinskega sveta, v proračun vključila projekt revitalizacija mestnega trga v Zagorju, v vrednosti 3,6 mio EUR. Občina je za projekt v začetku leta 2014 izvedla postopek javnega naročila za izbor izvajalca GO del in izbrala izvajalca za izvedbo navedenih del, kar je bil pogoj za prijavo projekta na javni poziv "Regionalni razvojni programi". Projekt je v izvajanju.Številka pogodbe o sofinanciranju: C2130-14S330067
Višina celotnih stroškov operacije (po Pogodbi): 3.654.691,09 EUR
Višina predvidenih upravičenih stroškov (po Pogodbi): 2.913.019,04 EUR
Upravičeni stroški, ki so osnova za izračun prispevka Skupnosti (po Pogodbi): 2.913.019,04 EUR
Stopnja sofinanciranja: do 85 %
Prispevek Skupnosti po Pogodbi (EU - 85 %): do 2.476.066,19 EUR

Datum začetka izvajanja operacije: 17.11.2014
Datum zaključka operacije: 30.09.2015

Kontaktna oseba za posredovanje informacij: Rudi MEDVED - 03 56 55 702


Spletna povezava na EU sklade - http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013 Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015,  razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

HITRE POVEZAVE
Občina Zagorje ob Savi • Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi • obcina.zagorje@zagorje.si • tel.: 03/56 55 700 • fax: 03/56 64 011
pravno obvestiloavtorjikazalo strani