Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi
obcina.zagorje@zagorje.si
tel: 03 / 56 55 700
fax: 03 / 56 64 011
Zagorska dolina v osrčju Slovenije, pripeta na 15. poldnevnik
FOTO UTRINEK
  • Velikonočno voščiloVelikonočno voščilo
  • Prireditve ob 1. maju, prazniku delaPrireditve ob 1. maju, prazniku dela
  • 27. april - dan upora proti okupatorju27. april - dan upora proti okupatorju
  • 27. april - dan upora proti okupatorju27. april - dan upora proti okupatorju
  • Blagoslov konj in psovBlagoslov konj in psov
  • Kres KisovecKres Kisovec
  • Pihalni orkester SVEA Zagorje v ItalijiPihalni orkester SVEA Zagorje v Italiji
  • Vozni red Helfarja (pomladanski čas) od 23.04.2019 naprejVozni red Helfarja (pomladanski čas) od 23.04.2019 naprej
  • Nune v akcijiNune v akciji
  • Vesna - odpovedanoVesna - odpovedano
Natisni
Pošlji
Rudarski muzej Loke

http://kskisovec-loke.si/wp-content/uploads/2015/01/nalozba.png30051 - Obnova rudarskega muzeja Loke

Vrednost: 603.481 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vrednost: 603.481 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost: 603.481 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

 

Vrednost: 603.481 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

 

Občina je za projekt obnove rudarskega muzeja Loke v začetku leta 2014 izvedla postopek javnega naročila za izbor izvajalca GO del, elektro in strojnih instalacij ter video nadzora in izbrala izvajalca za izvedbo navedenih del, kar je bil pogoj za prijavo projekta obnove rudarskega muzeja Loke na javni poziv "Regionalni razvojni programi". Sklep, da se prijavi zagorske občine na javni razpis ugodi, je občina pridobila v začetku meseca septembra 2014. Investicija, katere vrednost skupno znaša 615.695,97 €, naj bi bila v višini 422.593,49 € sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, ostala sredstva pa naj bi zagotovila občina. Obnova bo obsegala prenovo fasade, zamenjavo stavbnega pohištva, ureditev zunanje okolice, namestitev video naprav... Občina načrtuje pričetek naložbe v obnovo muzeja po pridobitvi podpisane pogodbe s strani ministrstva, pri čemer naj bi bila investicija zaključena v letu 2015. Pri pripravi proračuna za prvo branje smo načrtovali, da bo večji del investicije izveden v letu 2014. Ker pa je občina pogodbo o sofinanciranju projekta s strani ministrstva prejela šele sredi meseca novembra, je to vplivalo na spremembo dinamike izvedbe investicije, kar je razvidno iz proračuna v drugem branju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-13-0022 Obnova rudarskega muzeja Loke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Dokument identifikacije investicijskega projekta, pogodbe z izbranima izvajalcema, sklep in pogodba ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.
HITRE POVEZAVE
Občina Zagorje ob Savi • Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi • obcina.zagorje@zagorje.si • tel.: 03/56 55 700 • fax: 03/56 64 011
pravno obvestiloavtorjikazalo strani