Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi
obcina.zagorje@zagorje.si
tel: 03 / 56 55 700
fax: 03 / 56 64 011
Zagorska dolina v osrčju Slovenije, pripeta na 15. poldnevnik
FOTO UTRINEK
  • Županovo voščiloŽupanovo voščilo
  • Vpis v Vrtec Zagorje 2021/22Vpis v Vrtec Zagorje 2021/22
  • Vpis v Cicibanove uriceVpis v Cicibanove urice
  • Začela se je obnova Okrogarjeve telovadniceZačela se je obnova Okrogarjeve telovadnice
  • Obletnica smrti dr. Janeza DrnovškaObletnica smrti dr. Janeza Drnovška
  • Virtualne zimske dogodivščineVirtualne zimske dogodivščine
  • Krvodajalski akcijiKrvodajalski akciji
  • V Zagorju objekte odeli v zlato barvoV Zagorju objekte odeli v zlato barvo
  • V Zagorju objekte odeli v zlato barvoV Zagorju objekte odeli v zlato barvo
  • Virtualno otroško pustovanje v ZasavjuVirtualno otroško pustovanje v Zasavju
Natisni
Pošlji
NAZIV OPERACIJE: Kolesarska steza Zagorje – OrehovicaNamen operacije je urediti površine za kolesarje med središčem mesta Zagorje in zaledjem, in sicer z največjima naseljema v občini (Kisovec in Izlake). Z aktivacijo kolesarjenja v občini Zagorje ob Savi se bodo vzpostavili pogoji za dnevno mobilnost, izboljšalo se bo zdravstveno stanje občanov ter znižalo število bolniških odsotnosti. Posledično se bo povečala produktivnost in zmanjšali stroški zdravstvene oskrbe. Operacija hkrati spodbuja dnevne migracija, rekreacijsko kolesarjenje in posredno vpliva na razvoj trajnostnega turizma, ki ima ugodne učinke na gospodarstvo. Z izvedbo operacije se bo znižala potreba po uporabi motoriziranega prometa, s tem pa se bo zmanjšalo onesnaževanje zraka in ravni hrupa, ki je posledica uporabe vozil.

 

 
Glavni razlog za izvedbo obravnavane investicije je izgradnja nove kolesarske steze, ki bo nadaljevala obstoječo kolesarsko stezo v mestnem naselju Zagorje in bo povezala center mesta Zagorje s Kisovcem in Izlakami, ki sta največji naselji v občini Zagorje ob Savi glede na število prebivalcev in gospodarsko aktivnost in tako spodbuditi občane k uporabi kolesa na tem odseku, saj se sedaj kolesarji vozijo po cesti in po hodniku za pešce in s tem ogrožajo sebe, pešce in voznike motornih vozil, kar posledično povečuje varnost vseh uporabnikov prometnih površin na tem odseku in uravnati naraščajoče potrebe po mobilnosti v občini Zagorje ob Savi.
 
Sekundarni razlog za investicijo pa je ublažiti negativne vplive na okolje, saj bi povečano število uporabnikov koles in posledično manjše število uporabnikov motornih vozil ugodno vplivala na zmanjšanje onesnaževanja zraka s strani motornih vozil, kar pa vpliva na večjo kakovost življenja in bivanja v občini Zagorje ob Savi in zdravstveno stanje občanov, vzpostavitev pogojev za dnevno mobilnost in dnevne migracije, spodbujanje rekreacijskega kolesarjenja in posredno vplivanje na razvoj trajnostnega turizma.
 
V okviru operacije se uredila nova kolesarska steza, ki bo nadaljevala obstoječo kolesarsko stezo v mestnem naselju Zagorje in bo povezala center mesta Zagorje s Kisovcem in Izlakami, ki sta največji naselji v občini Zagorje ob Savi glede na število prebivalcev in gospodarsko aktivnost. Ureditev nove kolesarske steze zajema pripravo investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije, izgradnjo infrastrukture, ki vključuje potrebna preddela (geodetska dela, čiščenje terena, ostala preddela), zemeljska dela (izkopi, planum temeljnih tal, nasipi, zasipi, posteljice, glinasti naboj, brežine in zelenice, prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala), ureditev voziščnih konstrukcij (nosilne plasti, obrabne plasti, robni elementi vozišča), ureditev odvodnjavanj (geodetska dela, globinsko odvodnjavanje – drenaže, kanalizacija), gradbena in obrtniška dela, ustrezno opremo ceste ter potrebne tuje storitve (preizkusi, nadzor in tehnična dokumentacija), nakup zemljišč, strokovni nadzor izvedbe GOI del, vodenje in koordinacijo operacije, potrebne tuje storitve in informiranje in obveščanje javnosti o operaciji.
 
Z izvedbo operacije »Kolesarska steza Zagorje - Orehovica« se bo:
- vzpodbujalo življenjski slog, ki je manj odvisen od avtomobilov in s tem zmanjšala obremenitev okolja s plini in hrupom,
- izboljšala varnost vseh udeležencev v prometu s poudarkom na varnosti pešcev in kolesarjev,
- prispevalo k zmanjšanju onesnaževanja okolja in negativnih vplivov na okolje zaradi znižanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev,
- prispevalo k varni in zanesljivi cestni infrastrukturi za vse udeležence v prometu,
- izboljšala kakovost življenja in bivanja v občini Zagorje ob Savi,
- izboljšala trajnostna mobilnost in prometna dostopnost v občini Zagorje ob Savi,
- spodbujala uporaba kolesa za dnevne migracije kot alternativo avtomobilu,
- zagotavljalo pogoje za udobno, varno in privlačno kolesarjenje ter rekreativno kolesarjenje,
- povečal uporaba kolesa in s tem delež kolesarjev v mestnem prometu,
- izboljšala javna podoba kolesarjenja med prebivalci,
- prispevalo k izboljšanju občinskih kolesarskih povezav,
- spodbujal razvoj kolesarske infrastrukture,
- vzpodbujal življenjski slog, ki pozitivno vpliva na zdravje ljudi,
- izboljšala podoba občine Zagorje ob Savi.
 
Splošni cilj:
Izgradnja nove kolesarske steze, ki bo nadaljevala obstoječo kolesarsko stezo v mestnem naselju Zagorje in bo povezala center mesta Zagorje s naseljem Kisovec in Izlake in tako spodbuditi občane k uporabi kolesa na tem odseku, saj se sedaj kolesarji vozijo po cesti in po hodniku za pešce in s tem ogrožajo sebe, pešce in voznike motornih vozil, kar posledično povečuje varnost vseh uporabnikov prometnih površin na tem odseku in uravnati naraščajoče potrebe po mobilnosti v občini Zagorje ob Savi. Operacija bo posredno dvigniti kakovost življenja in bivanja v občini Zagorje ob Savi.
 
Specifični cilji:
- zmanjševanje negativnih vplivov na okolje,
- prispevanje k varni in zanesljivi cestni infrastrukturi za vse udeležence v prometu,
- izboljšana kakovost življenja in bivanja v občini Zagorje ob Savi,
- vzpodbujalo življenjski slog, ki je manj odvisen od avtomobilov in s tem zmanjšala obremenitev okolja s plini in hrupom,
- izboljšanje trajnostne prometne dostopnosti v občini Zagorje ob Savi,
- spodbujala uporaba kolesa za dnevno mobilnost in dnevne migracije kot alternativo avtomobilu,
- zagotavljajo pogoje za udobno, varno in privlačno kolesarjenje v občini Zagorje ob Savi,
- povečanje deleža kolesarjev v mestnem prometu,
- izboljšanje javne podoba kolesarjenja med prebivalci,
- izboljšanje kolesarskih povezav v občini Zagorje ob Savi,
- spodbujanje rekreacijskega kolesarjenja in posredno vplivanje na razvoj trajnostnega turizma.
 
Razlogi za pripravo OPPN in namen
Občina Zagorje ob Savi si je v okviru priprave temeljnega prostorskega akta občine-Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi in v okviru priprave Celostne prometne strategije zadala cilj, da bo načrtovala in podpirala razvoj površin za kolesarje ter zagotavljala pogoje za povečanje varnosti in privlačnosti kolesarjenja.

Ena izmed prednostnih nalog Občine Zagorje ob Savi je tako tudi projekt kolesarske povezave Zagorje ob Savi - Orehovica, ki bo prispeval k dosegi zastavljenih ciljev in k uresničitvi vizije Občine, ki je usmerjena v povečanje deleža kolesarjenja, pešačenja ter uporabe javnega potniškega prometa.

Namen načrtovane kolesarske povezave je povezati občinsko središče Zagorje ob Savi (kjer so površine za kolesarje že urejene) s Kisovcem in Izlakami, ki sta po številu prebivalcev drugo in tretje največje naselje v občini in predstavljata pomembni lokalni središči s sedeži številnih podjetij, bankami, šolami, vrtci, poštami, domom za ostarele, lekarno, zdravstvenim domom, itd. Kolesarska povezava, ki predstavlja nadaljevanje že zgrajenih kolesarskih površin v Zagorju ob Savi, se bo v Orehovici navezala na državno kolesarsko povezavo v smeri Trojan.

Ker želi Občina Zagorje ob Savi pri umestitvi kolesarske povezave zagotoviti transparentno seznanitev in sodelovanje javnosti ter uskladiti različne interese v prostoru v najzgodnejši fazi umeščanja, je pristopila k pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta, in to kljub temu, da podlaga za umestitev kolesarske povezave že obstaja v samem občinskem prostorskem načrtu.

Z izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta se bo podrobneje in celovito načrtovala kolesarska povezava, ki bo prispevala k:
- spodbujanju kolesarjenja kot alternativi avtomobilskemu prometu,
- večji prometni varnosti vseh udeležencev v prometu,
- zmanjševanju negativnih vplivov na okolje,
- izboljšanju zdravstvene slike prebivalcev,
- izboljšanju kakovosti bivanja v občini, itd.

Dokumenti / Priloge
 Sklep o pripravi OPPN za ureditev kolesarske steze Zagorje - Orehovica
HITRE POVEZAVE
Občina Zagorje ob Savi • Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi • obcina.zagorje@zagorje.si • tel.: 03/56 55 700 • fax: 03/56 64 011
pravno obvestiloavtorjikazalo strani