Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi
obcina.zagorje@zagorje.si
tel: 03 / 56 55 700
fax: 03 / 56 64 011
Zagorska dolina v osrčju Slovenije, pripeta na 15. poldnevnik
FOTO UTRINEK
  • Gledališki abonma in izven - TRAČGledališki abonma in izven - TRAČ
  • Predstava za vsako priložnost - glasbena komedijaPredstava za vsako priložnost - glasbena komedija
  • Dan ženaDan žena
  • Vihar v glavi - abonma in izvenVihar v glavi - abonma in izven
  • Napovednik dogodkov v Knjižnici ZagorjeNapovednik dogodkov v Knjižnici Zagorje
  • UčiteljiceUčiteljice (Klemen Vukič)
  • UčiteljiceUčiteljice (Klemen Vukič)
  • Jan PlestenjakJan Plestenjak (Klemen Vukič)
  • Jan PlestenjakJan Plestenjak (Klemen Vukič)
  • Silvestrovanje s Tanjo ŽagarSilvestrovanje s Tanjo Žagar (Klemen Vukič)
Natisni
Pošlji
Župan sklical 24. sejo Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi

Na podlagi 2. odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 21. člena Statuta občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), 27. in 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15)


S K L I C U J E M

24. redno sejo Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, ki bo v
ČETRTEK, 21. JUNIJA 2018, OB 18.00 URI

v sejni sobi Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje – mesto, Kidričeva 7, Zagorje.

Predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Sprejem zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta z dne 14. 5. 2018, sprejem zapisnika 25. dopisne seje Občinskega sveta in 26. dopisne seje Občinskega sveta

2. Pobude in vprašanja članic in članov občinskega sveta

3. Poročilo o izvajanju tekočih aktivnosti v Občini Zagorje ob Savi

4. Predlog Odloka o spremembi meje med naseljema Zagorje ob Savi in Potoška vas - prva obravnava (GRADIVO, ZIP-1,07 MB, SKLEP OOP)

5. Predlog Odloka o določitvi in poimenovanju nove ulice »Ulica ob vzletišču« v naselju Zagorje ob Savi – prva obravnava (GRADIVO, ZIP-914 KB, SKLEP OOP)

6. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje – prva obravnava (GRADIVO, PREDLOG OZSZ, STALIŠČE SPK)

7. Predlog Odloka o ustanovitvi zavoda za šport Zagorje ob Savi – prva obravnava (GRADIVO, SKLEP OŠ, STALIŠČE SPK) 

8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Zagorje ob Savi – skrajšani postopek (GRADIVO, STALIŠČE SPK) 

9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje – skrajšani postopek (GRADIVO, STALIŠČE SPK)

10. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov – prva obravnava (GRADIVO)

11. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Zagorje ob Savi - druga obravnava
(GRADIVO)

12.  Obravnava in seznanitev z letnim poročilom o poslovanju Stanovanjskega podjetja Zagorje d.o.o. za leto 2017 (GRADIVO - 1.del, GRADIVO - 2. del, SKLEP OOP)

13.  Obravnava in seznanitev z letnim poročilom o poslovanju Javnega podjetja Komunala Zagorje ob Savi d.o.o. za leto 2017 (GRADIVO, SKLEP OOP)

14.  Volitve, imenovanja, razrešitve:
- Imenovanje članov sveta zavoda Kulturnega centra Delavski dom Zagorje ob Savi (DOPIS, GRADIVO) 
- Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju direktorja Mladinskega centra Zagorje ob Savi (DOPIS, GRADIVO)
- Predlogi za podelitev občinskih priznanj Občine Zagorje ob Savi v letu 2018 (GRADIVO, ZIP-4,43 MB) ŽUPAN
OBČINE ZAGORJE OB SAVI
Matjaž Švagan, l.r.GRADIVO:
Gradivo v elektronski obliki se nahaja na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si. Gradivo k 14. točki dnevnega reda bo objavljeno po obravnavi na pristojni komisiji. 

VABLJENI:
1. Člani občinskega sveta
2. Nadzorni odbor
3. Vodje oddelkov v občinski upravi
4. Poslanec Državnega zbora RS Marjan Dolinšek
5. Načelnica UE Zagorje ob Savi
6. Novinarji

VABLJENI ZUNANJI POROČEVALCI:
1. Tadej Špitalar (k 9. točki)
2. Mag. Boris Jagodič (k 10. točki)
3. Gregor Brinjevec (k 12. točki)
4. Sandi Grčar (k 13. točki)

V VEDNOST:
1.
Političnim strankam
2. Krajevnim skupnostimDokumenti / Priloge
 ŠR SAVA 13 09 2018
HITRE POVEZAVE
VREMENSKA NAPOVED
Občina Zagorje ob Savi • Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi • obcina.zagorje@zagorje.si • tel.: 03/56 55 700 • fax: 03/56 64 011
pravno obvestiloavtorjikazalo strani