Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi
obcina.zagorje@zagorje.si
tel: 03 / 56 55 700
fax: 03 / 56 64 011
Zagorska dolina v osrčju Slovenije, pripeta na 15. poldnevnik
FOTO UTRINEK
  • Online delavnicaOnline delavnica
  • Zagorje spet ponosno rumenoZagorje spet ponosno rumeno
  • Zagorje spet ponosno rumenoZagorje spet ponosno rumeno
  • Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstevZbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev
  • Županovo velikonočno voščiloŽupanovo velikonočno voščilo
  • Zagorski gasilci opravili več kot 1300 prostovoljnih delovnih urZagorski gasilci opravili več kot 1300 prostovoljnih delovnih ur
  • 15. redna seja Občinskega sveta15. redna seja Občinskega sveta
  • Osvežitev v EvroparkuOsvežitev v Evroparku
  • V čistilnih akcijah zbrali 2,3 t odpadkovV čistilnih akcijah zbrali 2,3 t odpadkov
  • Uvodno usposabljanje za prostovoljce SopotnikiUvodno usposabljanje za prostovoljce Sopotniki
Natisni
Pošlji
Župan sklical 15. redno sejo Občinskega sveta

29.03.2021

Na podlagi 2. odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 21. člena Statuta občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 27. in 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15 in 61/20)
 
S K L I C U J E M
 
15. redno sejo Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, ki bo v
 
ČETRTEK, 8. 4. 2021, s pričetkom ob 17. uri
na daljavo z uporabo videokonferenčnega sistema ZOOM.


Predlagam naslednji
 
DNEVNI RED:
 
1.   Razprava in sprejem zapisnika 14. redne seje občinskega sveta z dne 28. 1. 2021, zapisnika 11. dopisne seje z dne 26. 1. 2021, 12. dopisne seje z dne 15. 2. 2021, 13. dopisne seje z dne 19. 2. 2021 in 14. dopisne seje občinskega sveta z dne 25. 3. 2021
 
2.   Poročilo župana o izvajanju tekočih aktivnosti v Občini Zagorje ob Savi (GRADIVO)
 
3.   Obravnava in sprejem predloga zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2020 (GRADIVO; ZIP 8,84 MB, SKLEP NO, SKLEP OJF)
 
4.   Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine v splošni rabi (GRADIVO, SKLEP OOP)
 
5.   Sprejem sklepa o 1. spremembi in dopolnitvi sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2021 (GRADIVO, PRILOGE, SKLEP OOP)
 
6.   Predlog odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Zagorje ob Savi – 1. obravnava (GRADIVO, SKLEP OOP)
 
7.   Predlog soglasja k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« (GRADIVO, PREDLOG, POROČILO, STALIŠČA ODBORA)  
 
8.   Obravnava in sprejem Letnega programa izobraževanja odraslih v Občini Zagorje ob Savi za leto 2021 (GRADIVO, PROGRAM, STALIŠČE OŠK)
 
9.   Seznanitev z letnim poročilom poslovanja družbe CEROZ d.o.o. za leto 2020 (GRADIVO, PREDSTAVITEV; ZIP 10,7 MB, SKLEP OOP)
 
10. Seznanitev z letnim poročilom o delu in porabi sredstev Nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi za leto 2020 (GRADIVO, POROČILO)
 
11.  Volitve, imenovanja, razrešitve:

-  Predlog sklepov o prenehanju mandata članice ter o imenovanju nadomestne članice Obora za medgeneracijsko sobivanje Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (
ODSTOP, IMENOVANJE);

-  Predlog sklepov o prenehanju mandata člana ter o imenovanju nadomestnega člana skupščine družbe Stanovanjskega podjetja Zagorje, d.o.o. (ODSTOP, IMENOVANJE);

-  Predlog sklepa o potrditvi skupne liste članov Razvojnega sveta Zasavske regije za obdobje 2021-2027 (GRADIVO);

-  Predlog soglasij ustanovitelja k višini dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov za leto 2020 (
VLOGE, SOGLASJA).

12.  Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta (
VPRAŠANJA SDSODGOVORI SDS; VPRAŠANJA SD 1, VPRAŠANJA SD 2 - ODGOVOR, POBUDA ZGN - ODGOVOR, VPRAŠANJE ZGN)ŽUPAN
Matjaž Švagan

 
GRADIVO:

1. 
Gradivo v elektronski obliki  se nahaja na spletni strani Občine Zagorje ob Savi
www.zagorje.si. Gradivo k točki 10., 11. bo objavljeno naknadno.


VABLJENI:

1.  Člani občinskega sveta
2.  Predsednik nadzornega odbora
3.  Vodje oddelkov v občinski upravi
4.  Rudi Medved, poslanec v državnem zboru
5.  Novinarji
 

ZUNANJI POROČEVALCI:

1.  Mateja Černi, direktorica DSO Polde Eberl Jamski – k točki AD 7.
2.  Polona Trebušak, direktorica Zasavske ljudske univerze – k točki AD 8.
3.  Enes Rakovič, direktor družbe CEROZ – k točki AD 9.
 

V VEDNOST:

1. Političnim strankam
2. Krajevnim skupnostimHITRE POVEZAVE
VREMENSKA NAPOVED
Občina Zagorje ob Savi • Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi • obcina.zagorje@zagorje.si • tel.: 03/56 55 700 • fax: 03/56 64 011
pravno obvestiloavtorjikazalo strani