Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi
obcina.zagorje@zagorje.si
tel: 03 / 56 55 700
fax: 03 / 56 64 011
Zagorska dolina v osrčju Slovenije, pripeta na 15. poldnevnik
FOTO UTRINEK
  • Županovo voščiloŽupanovo voščilo
  • Vpis v Vrtec Zagorje 2021/22Vpis v Vrtec Zagorje 2021/22
  • Vpis v Cicibanove uriceVpis v Cicibanove urice
  • Začela se je obnova Okrogarjeve telovadniceZačela se je obnova Okrogarjeve telovadnice
  • Obletnica smrti dr. Janeza DrnovškaObletnica smrti dr. Janeza Drnovška
  • Virtualne zimske dogodivščineVirtualne zimske dogodivščine
  • Krvodajalski akcijiKrvodajalski akciji
  • V Zagorju objekte odeli v zlato barvoV Zagorju objekte odeli v zlato barvo
  • V Zagorju objekte odeli v zlato barvoV Zagorju objekte odeli v zlato barvo
  • Virtualno otroško pustovanje v ZasavjuVirtualno otroško pustovanje v Zasavju
Natisni
Pošlji
Izdelava celostne prometne strategije za Občino Zagorje ob Savi

Grb Občine Zagorje ob Savi                                                                                  Kohezijski sklad

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada v skladu z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.

 


 
Št. dokumenta: 430-41/2015
Datum: 23.5.2016

 
Obvestilo za javnost:
Izdelava celostne prometne strategije za Občino Zagorje ob Savi

 
Občina Zagorje ob Savi pri načrtovanju investicij že nekaj let zasleduje trajnostne vidike in v svojih elaboratih upošteva temeljna načela trajnostnega načrtovanja. V skladu s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja (Uradni list RS, št. 108/2013) so se občine zavezale, da bodo pripravile celostno prometno strategijo kot strateški dokument, v katerem bodo zagotovile strokovne podlage za prostorsko načrtovanje in urejanje prometa na območju občin (ukrepa št. 5.2 na področju prometa). Občine morajo po sprejetem odloku v svoje akte in programe na področju prometa v skladu s finančnimi in prostorskimi možnostmi vključiti prednostne ukrepe spodbujanja kolesarjenja tudi z umestitvijo novih kolesarskih stez in peš prometa, predlagati nove poti javnega potniškega prometa, urejati mirujoči promet.

V Uradnem listu RS, št.78/2015 je bil 16.10.2015 objavljen javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« s strani Ministrstva za infrastrukturo. Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, specifični cilj: Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa v slovenskih občinah s pomočjo izdelanih strateških dokumentov – Celostnih prometnih strategij (CPS). Gre za nov pristop k načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah načrtovanja in jih dopolnjuje z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši kakovosti bivanja v mestih in regijah za sedanje in prihodnje generacije. Celostno urejen promet ne pomeni zgolj bolje izkoriščene prometne infrastrukture, nižjih stroškov za mobilnost, manjših zastojev, bolj učinkovitih naložb, večjega zadovoljstva in manjšega onesnaženja. Prinaša objektivno merljivo izboljšanje kakovosti bivanja prebivalcev in povečanje možnosti lokalnih skupnosti za uspešen razvoj.

Temeljni namen izdelave Celostne prometne strategije, vključno z akcijskim načrtom za njeno izvedbo, je priprava strokovnega dokumenta z vključitvijo vseh ključnih akterjev na področju urejanja prometa, ki bo ključni dokument za izvajanje investicij z upoštevanjem celostnega reševanja prometa ljudi ter blaga in temeljnih zakonitosti trajnostnega načrtovanja z namenom reševanja težav v prometu, s poudarkom na izboljšanju kakovosti zraka, višji kakovosti bivanja in ustvarjanju dobrih pogojev za pešačenje, kolesarje in drug nemotoriziran promet ter pogojev za podjetno in gospodarsko uspešnejše okolje.

Občina Zagorje ob Savi se je na ta javni razpis prijavila in uspešno kandidirala. S strani Ministrstva za infrastrukturo smo 12.01.2016 prejeli sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev v višini 60.000,00 eur, dne 14.3.2016 pa podpisali z njimi tudi pogodbo o sofinanciranju operacije Celostne prometne strategije.
Dokument identifikacije investicijskega projekta Celostne prometne strategija v Občini Zagorje ob Savi je bil izdelan na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10).

Celotni stroški projekta CPS so 86.117,65 eur (z DDV), celotni upravičeni stroški projekta so 60.000,00 eur, skupni prispevek EU v upravičenih izdatkih je 51.000,00 eur, prispevek EU v upravičenih izdatkih je 85%, Občinski proračun bremeni 26.117,65 eur. Predviden znesek sofinanciranja operacije iz državnega proračuna je 9.000,00 eur, predviden znesek sofinanciranja operacije iz EU evropskega kohezijskega sklada pa 51.000,00 eur.      

Za izbor najugodnejšega izvajalca izdelave Strategije je občina v Uradnem listu v okviru določil ZJN-2 objavila javno naročilo NMV1577/2016 dne 15. 03. 2016 (http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=17162).

Prejete so bile 4 ponudbe od katerih je bila najugodnejša ponudba izvajalca UNIVERZA V MARIBORU Fakulteta za logistiko, Mariborska cesta 7, 3000 Celje, s ponudbeno ceno 60.676,71 EUR (vključen ddv). Pogodba o izvedbi storitev je bila v okviru določil ZJN-2 z izvajalcem sklenjena dne 19.5.2016 s tem pa se je končala prva faza izdelave Strategije (skupaj so predvidene 4. faze s predvidenim zaključkom meseca maja 2017).

V nadaljevanju sledi izvedba 2. faze – postavitev temeljev, analiza stanja in vključevanje javnosti.

Celostna prometna strategija (CPS), vključno z akcijskim načrtom bo izdelana skladno s Smernicami za pripravo Celostne prometne strategije (Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost, Smernice za pripravo Celostne prometne strategije, Ljubljana; Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2012; http://www.trajnostnamobilnost.si/en-gb/aktivnosti/publikacije.aspx). Delovna skupina skupaj z odgovornim vodjem je zasnovana multidisciplinarno na način, da vsak strokovnjak pokriva vsaj enega od področij, potrebnih za pripravo CPS: Področje prometnega načrtovanja, prostorskega načrtovanja, vključevanja javnosti oz. sodelovanja z javnostmi, področje oglaševanja in oblikovanja gradiv, področje analize stanja s predlogi ukrepov na področju kolesarjenja v občini, področje analize stanja s predlogi ukrepov na področju javnega potniškega prometa v občini.
 
Vse ključne informacije o operaciji bomo sprotno objavljali na internetni strani občine: www.zagorje.si.
 
 
 
 
 
 
Matjaž Švagan, županDokumenti / Priloge
 Brošura
HITRE POVEZAVE
VREMENSKA NAPOVED
Občina Zagorje ob Savi • Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi • obcina.zagorje@zagorje.si • tel.: 03/56 55 700 • fax: 03/56 64 011
pravno obvestiloavtorjikazalo strani