Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi
obcina.zagorje@zagorje.si
tel: 03 / 56 55 700
fax: 03 / 56 64 011
Zagorska dolina v osrčju Slovenije, pripeta na 15. poldnevnik
FOTO UTRINEK
  • 26. revija Zagorje ob Savi26. revija Zagorje ob Savi
  • Dušan KastelicDušan Kastelic
  • Izlaški borci v TrebnjemIzlaški borci v Trebnjem
  • Slovesna podelitev nagrad in priznanj ob dnevu Civilne zaščiteSlovesna podelitev nagrad in priznanj ob dnevu Civilne zaščite
  • Prireditve v Knjižnici Zagorje v marcu 2018Prireditve v Knjižnici Zagorje v marcu 2018
  • Spominska slovesnost ob 10. obletnici smrti dr. Janeza DrnovškaSpominska slovesnost ob 10. obletnici smrti dr. Janeza Drnovška
  • Spominska slovesnost ob 10. obletnici smrti dr. Janeza DrnovškaSpominska slovesnost ob 10. obletnici smrti dr. Janeza Drnovška
  • Zimske počitnice 2018Zimske počitnice 2018
  • Veleslalomska tekma na PrvinahVeleslalomska tekma na Prvinah
  • Razpis za najem planinske koče na zasavski Sveti goriRazpis za najem planinske koče na zasavski Sveti gori
Natisni
Pošlji
Župan sklical 18. redno sejo Občinskega sveta


Na podlagi 2. odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 21. člena Statuta občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/2015)  in 27. in 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/2015)

S K L I C U J E M

18. redno sejo Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, ki bo v PONEDELJEK, 19. junija 2017, ob 18:00 uri
v sejni sobi Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje – mesto, Kidričeva 7.


Predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Sprejem
zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta z dne 10. 4. 2017, zapisnika 18. dopisne seje Občinskega sveta z dne 24. 4. 2017. zapisnika 19. dopisne seje Občinskega sveta z dne 15. 5. 2017 in zapisnika 20. dopisne seje Občinskega sveta z dne 13. 6. 2017 

2. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta (GRADIVO 1,
GRADIVO 2, GRADIVO 3)

3. Poročilo o izvajanju tekočih aktivnosti v Občini Zagorje ob Savi (GRADIVO)

4. Seznanitev s poslovanjem gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v zasavski regiji v letu 2016 - povzetek (
GRADIVO 1, 2, 3)

5. Obravnava in seznanitev z letnim poročilom o poslovanju podjetja Ceroz d.o.o. za leto 2016 (
POROČILO, SKLEP)

6. Predlog Odloka o spremembah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Zagorje ob Savi (GRADIVO)

7. Predlogi Odlokov o spremembah Odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov (GRADIVO, STALIŠČE):
- Osnovne šole Ivana Kavčiča,
- Osnovne šole Ivana Skvarče in
- Osnovne šole Toneta Okrogarja

8. Obravnava in seznanitev z letnim poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje za leto 2016 ter obravnava in sprejem Ocene izvajanja občinskega programa varnosti Občine Zagorje ob Savi (GRADIVO - ZIP 0,97MB, SKLEP

9. Obravnava in seznanitev z letnim poročilom Policijske postaje Zagorje za leto 2016 (POROČILO, SKLEP)

10. Obravnava in seznanitev z letnim poročilom o poslovanju Stanovanjskega podjetja Zagorje d.o.o. za leto 2016 (POROČILO, SKLEP) 

11. Obravnava in seznanitev z letnim poročilom o poslovanju Javnega podjetja Komunala Zagorje ob Savi d.o.o. za leto 2016 (POROČILO, SKLEP)
 
12. Predlog 2. spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2017 (GRADIVO)

13
.  Volitve, imenovanja, razrešitve:

- seznanitev z odstopno izjavo občinskega svetnika Gašperja Koprivška (GRADIVO 1, 2)
- soglasje k imenovanju direktorja/direktorice zavoda Zasavskih lekarn Trbovlje (GRADIVO 1, 2, 3)
- imenovanje predstavnikov lokalne skupnosti v svet Zavoda za šport Zagorje ob Savi (GRADIVO 1, 2, 3, 4)
- predlogi za podelitev občinskih priznanj Občine Zagorje ob Savi za leto 2017 (GRADIVO - ZIP 9,04 MB)
- imenovanje nadomestnega člana v Odbor za javne finance (
GRADIVO)


ŽUPAN
OBČINE ZAGORJE OB SAVI
Matjaž Švagan, l.r.


GRADIVO:
Gradivo v elektronski obliki se nahaja na spletni strani Občine Zagorje ob Savi
www.zagorje.si.

VABLJENI:
1. Člani občinskega sveta
2. Nadzorni odbor
3. Vodje oddelkov v občinski upravi
4. Poslanec državnega zbora Marjan Dolinšek
5. Načelnica UE Zagorje ob Savi
6. Novinarji

VABLJENI ZUNANJI POROČEVALCI:
1. Vili Petrič, direktor Ceroz d.o.o., k 5. točki dnevnega reda
2. Sebastjan Zmrzljak, občinski inšpektor in vodja MIR, k 8. točki dnevnega reda
3. Marko Kaluder, pomočnik komandirja Policijske postaje Zagorje, k 9. točki dnevnega reda
4. Gregor Brinjevec, direktor Stanovanjskega podjetja Zagorje d.o.o., k 10. točki dnevnega reda
5. Sandi Grčar, direktor Javnega podjetja Komunala Zagorje d.o.o., k 11. točki dnevnega reda
6. Sabina Drobnič, direktorica Zasavskih lekarn Trbovlje, k 13. točki  (2. alineja) dnevnega reda

V VEDNOST:
1. Političnim strankam
2. Krajevnim skupnostimHITRE POVEZAVE
VREMENSKA NAPOVED
Občina Zagorje ob Savi • Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi • obcina.zagorje@zagorje.si • tel.: 03/56 55 700 • fax: 03/56 64 011
pravno obvestiloavtorjikazalo strani