Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi
obcina.zagorje@zagorje.si
tel: 03 / 56 55 700
fax: 03 / 56 64 011
Zagorska dolina v osrčju Slovenije, pripeta na 15. poldnevnik
FOTO UTRINEK
  • La Vuelta 2020La Vuelta 2020
  • Vstop v šolsko skupnostVstop v šolsko skupnost
  • Vstop v šolsko skupnostVstop v šolsko skupnost
  • Vstop v šolsko skupnostVstop v šolsko skupnost
  • Vstop v šolsko skupnostVstop v šolsko skupnost
  • Vstop v šolsko skupnostVstop v šolsko skupnost
  • Vstop v šolsko skupnostVstop v šolsko skupnost
  • Vstop v šolsko skupnostVstop v šolsko skupnost
  • Vstop v šolsko skupnostVstop v šolsko skupnost
  • Izlačani s kar desetimi državnimi prvakiIzlačani s kar desetimi državnimi prvaki
Natisni
Pošlji
Župan sklical 18. redno sejo Občinskega sveta


Na podlagi 2. odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 21. člena Statuta občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/2015)  in 27. in 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/2015)

S K L I C U J E M

18. redno sejo Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, ki bo v PONEDELJEK, 19. junija 2017, ob 18:00 uri
v sejni sobi Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje – mesto, Kidričeva 7.


Predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Sprejem
zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta z dne 10. 4. 2017, zapisnika 18. dopisne seje Občinskega sveta z dne 24. 4. 2017. zapisnika 19. dopisne seje Občinskega sveta z dne 15. 5. 2017 in zapisnika 20. dopisne seje Občinskega sveta z dne 13. 6. 2017 

2. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta (GRADIVO 1,
GRADIVO 2, GRADIVO 3)

3. Poročilo o izvajanju tekočih aktivnosti v Občini Zagorje ob Savi (GRADIVO)

4. Seznanitev s poslovanjem gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v zasavski regiji v letu 2016 - povzetek (
GRADIVO 1, 2, 3)

5. Obravnava in seznanitev z letnim poročilom o poslovanju podjetja Ceroz d.o.o. za leto 2016 (
POROČILO, SKLEP)

6. Predlog Odloka o spremembah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Zagorje ob Savi (GRADIVO)

7. Predlogi Odlokov o spremembah Odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov (GRADIVO, STALIŠČE):
- Osnovne šole Ivana Kavčiča,
- Osnovne šole Ivana Skvarče in
- Osnovne šole Toneta Okrogarja

8. Obravnava in seznanitev z letnim poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje za leto 2016 ter obravnava in sprejem Ocene izvajanja občinskega programa varnosti Občine Zagorje ob Savi (GRADIVO - ZIP 0,97MB, SKLEP

9. Obravnava in seznanitev z letnim poročilom Policijske postaje Zagorje za leto 2016 (POROČILO, SKLEP)

10. Obravnava in seznanitev z letnim poročilom o poslovanju Stanovanjskega podjetja Zagorje d.o.o. za leto 2016 (POROČILO, SKLEP) 

11. Obravnava in seznanitev z letnim poročilom o poslovanju Javnega podjetja Komunala Zagorje ob Savi d.o.o. za leto 2016 (POROČILO, SKLEP)
 
12. Predlog 2. spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2017 (GRADIVO)

13
.  Volitve, imenovanja, razrešitve:

- seznanitev z odstopno izjavo občinskega svetnika Gašperja Koprivška (GRADIVO 1, 2)
- soglasje k imenovanju direktorja/direktorice zavoda Zasavskih lekarn Trbovlje (GRADIVO 1, 2, 3)
- imenovanje predstavnikov lokalne skupnosti v svet Zavoda za šport Zagorje ob Savi (GRADIVO 1, 2, 3, 4)
- predlogi za podelitev občinskih priznanj Občine Zagorje ob Savi za leto 2017 (GRADIVO - ZIP 9,04 MB)
- imenovanje nadomestnega člana v Odbor za javne finance (
GRADIVO)


ŽUPAN
OBČINE ZAGORJE OB SAVI
Matjaž Švagan, l.r.


GRADIVO:
Gradivo v elektronski obliki se nahaja na spletni strani Občine Zagorje ob Savi
www.zagorje.si.

VABLJENI:
1. Člani občinskega sveta
2. Nadzorni odbor
3. Vodje oddelkov v občinski upravi
4. Poslanec državnega zbora Marjan Dolinšek
5. Načelnica UE Zagorje ob Savi
6. Novinarji

VABLJENI ZUNANJI POROČEVALCI:
1. Vili Petrič, direktor Ceroz d.o.o., k 5. točki dnevnega reda
2. Sebastjan Zmrzljak, občinski inšpektor in vodja MIR, k 8. točki dnevnega reda
3. Marko Kaluder, pomočnik komandirja Policijske postaje Zagorje, k 9. točki dnevnega reda
4. Gregor Brinjevec, direktor Stanovanjskega podjetja Zagorje d.o.o., k 10. točki dnevnega reda
5. Sandi Grčar, direktor Javnega podjetja Komunala Zagorje d.o.o., k 11. točki dnevnega reda
6. Sabina Drobnič, direktorica Zasavskih lekarn Trbovlje, k 13. točki  (2. alineja) dnevnega reda

V VEDNOST:
1. Političnim strankam
2. Krajevnim skupnostimHITRE POVEZAVE
VREMENSKA NAPOVED
Občina Zagorje ob Savi • Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi • obcina.zagorje@zagorje.si • tel.: 03/56 55 700 • fax: 03/56 64 011
pravno obvestiloavtorjikazalo strani