Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi
obcina.zagorje@zagorje.si
tel: 03 / 56 55 700
fax: 03 / 56 64 011
Zagorska dolina v osrčju Slovenije, pripeta na 15. poldnevnik
FOTO UTRINEK
  • Vstop v šolsko skupnostVstop v šolsko skupnost
  • Vstop v šolsko skupnostVstop v šolsko skupnost
  • Vstop v šolsko skupnostVstop v šolsko skupnost
  • Vstop v šolsko skupnostVstop v šolsko skupnost
  • Vstop v šolsko skupnostVstop v šolsko skupnost
  • Vstop v šolsko skupnostVstop v šolsko skupnost
  • Vstop v šolsko skupnostVstop v šolsko skupnost
  • Vstop v šolsko skupnostVstop v šolsko skupnost
  • Izlačani s kar desetimi državnimi prvakiIzlačani s kar desetimi državnimi prvaki
  • Tour De FranceTour De France
Natisni
Pošlji
Župan sklical 19. redno sejo Občinskega sveta


Na podlagi 2. odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 21. člena Statuta občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), 27. in 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/2015)
 
S K L I C U J E M

19. redno sejo Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, ki bo v
PONEDELJEK, 25. septembra 2017, OB 17.00 URI

v sejni sobi Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje – mesto, Kidričeva 7.
 
Predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Sprejem zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta z dne 19. 6. 2017, zapisnika 21. dopisne seje Občinskega sveta z dne 21. 7. 2017, zapisnika 22. dopisne seje Občinskega sveta z dne 31. 8. 2017

2. Volitve, imenovanja, razrešitve:

- imenovanje nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (SKLEP)
- imenovanje nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (SKLEP)
- imenovanje nadomestnega člana Statutarno pravne komisije 
(SKLEP)
- imenovanje nadomestnega člana Komisije za vloge in pritožbe  (SKLEP)
- imenovanje nadomestnega člana Odbora za šolstvo in kulturo (SKLEP)
- imenovanje nadomestnega predstavnika v skupščini Stanovanjskega podjetja Zagorje d.o.o. (SKLEP)

3. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

4. Poročilo o izvajanju tekočih aktivnosti v Občini Zagorje ob Savi

5. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Zagorje ob Savi v obdobju januar - junij 2017
(GRADIVO - ZIP 4,45 MB, SKLEP, SKLEP ODBORA, STALIŠČE ODBORA1, SKLEP NO)

6. Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2017 – 1. rebalans proračuna 2017 (GRADIVO - ZIP 2,02 MB, SKLEP,
STALIŠČE OŠK, SKLEP ODBORA, SKLEP NO)

7. Seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju poslovanja Občine Zagorje ob Savi za leto 2016 (GRADIVO, SKLEP, SKLEP ODBORA, SKLEP NO)

8. Predlog spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Osnovne šole Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi (GRADIVO - ZIP 6,00 MB,
SKLEP OOP)  

9. Predlog odloka o pokopališkem redu na območju občine Zagorje ob Savi (GRADIVO,
SKLEP OOP)

10. Predlog uskladitve cene socialnovarstvene storitve »Pomoč na domu«, predlog za podaljšanje pogodbe o izvajanju socialnovarstvene storitve »Pomoč na domu« z izvajalcem storitve Domom starejših občanov Polde Eberl - Jamski (GRADIVO, SKLEP, SKLEP)

11. Predlog cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Zagorje ob Savi (GRADIVO 1, 2, 3,
PREDLOG OŠK)

12. Sprejem oziroma seznanitev s Pravili za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za državni svet (GRADIVO, SKLEP)

13. Kandidacijski postopek in izvolitev elektorjev v volilno telo za volitve člana državnega sveta v 21 volilni enoti iz Občine Zagorje ob Savi (OBRAZEC, GLASOVNICA) ter kandidacijski postopek in izvolitev kandidata za državni svet iz Občine Zagorje ob Savi iz 21 volilne enote (
OBRAZEC, GLASOVNICA). ŽUPAN
OBČINE ZAGORJE OB SAVI
Matjaž Švagan, l.r.GRADIVO:
Gradivo v elektronski obliki se nahaja na spletni strani Občine Zagorje ob Savi
www.zagorje.si.

VABLJENI:
1. Člani občinskega sveta
2. Nadzorni odbor
3. Vodje oddelkov v občinski upravi
4. Poslanec državnega zbora Marjan Dolinšek
5. Načelnica UE Zagorje ob Savi
6. Novinarji

VABLJENI ZUNANJI POROČEVALCI:
1. Nejc Gosak, studio Formika d.o.o., Kraška ulica 2, 1380 Cerknica – k 8. točki
2. Mateja Černi, Dom starejših občanov Polde Eberl Jamski, Izlake 13, Izlake – k 10. točki
3. Darja Rakovič, Vrtec Zagorje, Cesta 9. avgusta 111, Zagorje – k 11. točki

V VEDNOST:
1. Političnim strankam
2. Krajevnim skupnostimDokumenti / Priloge
 Dodatno gradivo za 19. sejo OS
HITRE POVEZAVE
VREMENSKA NAPOVED
Občina Zagorje ob Savi • Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi • obcina.zagorje@zagorje.si • tel.: 03/56 55 700 • fax: 03/56 64 011
pravno obvestiloavtorjikazalo strani