Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi
obcina.zagorje@zagorje.si
tel: 03 / 56 55 700
fax: 03 / 56 64 011
Zagorska dolina v osrčju Slovenije, pripeta na 15. poldnevnik
FOTO UTRINEK
  • Vstop v šolsko skupnostVstop v šolsko skupnost
  • Vstop v šolsko skupnostVstop v šolsko skupnost
  • Vstop v šolsko skupnostVstop v šolsko skupnost
  • Vstop v šolsko skupnostVstop v šolsko skupnost
  • Vstop v šolsko skupnostVstop v šolsko skupnost
  • Vstop v šolsko skupnostVstop v šolsko skupnost
  • Vstop v šolsko skupnostVstop v šolsko skupnost
  • Vstop v šolsko skupnostVstop v šolsko skupnost
  • Izlačani s kar desetimi državnimi prvakiIzlačani s kar desetimi državnimi prvaki
  • Tour De FranceTour De France
Natisni
Pošlji
Župan sklical 20. redno sejo Občinskega sveta


Na podlagi 2. odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 21. člena Statuta občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/2015)  in 27. in 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/2015)

S K L I C U J E M

20. redno sejo Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, ki bo v
PONEDELJEK, 20. novembra 2017, OB 17.00 URI
 
v sejni sobi Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje – mesto, Kidričeva 7, Zagorje.
 
Predlagam naslednji
 
DNEVNI RED:
 
 
3. Poročilo o izvajanju tekočih aktivnosti v Občini Zagorje ob Savi (GRADIVO)
 
4. Predlog proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 – 1. obravnava in sprejem (GRADIVO - ZIP 2,07 MB, SKLEP OOP)
 
5. Obravnava in seznanitev s poročili o opravljenih nadzorih za leto 2017 (GRADIVO - ZIP 1,36 MB):

- Poročilo o opravljenem nadzoru realizacije proračunske postavke proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2016 PP 40160 – sanacija male telovadnice OŠ Tone Okrogar;

- Poročilo o opravljenem nadzoru realizacije proračunske postavke proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2016 PP 99620 – sanacija plazov in objektov;

- Poročilo o opravljenem nadzoru realizacije podprograma proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2016 podprogram 15029002 – ravnanje z odpadno vodo;

- Poročilo o opravljenem nadzoru realizacije podprograma proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2016 podprogram 16039001 – oskrba z vodo;

- Poročilo o opravljenem nadzoru realizacije proračunske postavke proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2016 PP 09010 – upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo.
 
6. Predlog Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja – obravnava in sprejem (GRADIVO - ZIP 2,15 MB, SKLEP OOP)
 
7. Predlog sklepa o prenosu športno rekreacijskega območja Evropark Zagorje ob Savi v upravljanje Zavoda za šport Zagorje ob Savi (GRADIVO, SKLEP OOP)
 
8. Predlog 4. spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2017 (GRADIVO, SKLEP OOP)
 
9. Volitve, imenovanja, razrešitve:
- Imenovanja direktorja javnega zavoda Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi (GRADIVO
1, 2)
- Imenovanje nadomestnega predstavnika lokalne skupnosti v Svetu zavoda OŠ Ivana Kavčiča (GRADIVO 1, 2) 
- Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svetu zavoda Zasavske ljudske univerze (GRADIVO 1, 2) ŽUPAN
OBČINE ZAGORJE OB SAVI
Matjaž Švagan, l.r.GRADIVO:
Gradivo v elektronski obliki se nahaja na spletni strani Občine Zagorje ob Savi
www.zagorje.si. Gradivo k točki 5. bo dano naknadno, po predhodni obravnavi na seji Nadzornega odbora (16.11.2017). Gradivo k 9. točki bo prav tako dano naknadno, po predhodni obravnavi na seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (14.11. 2017)
 
VABLJENI:
1. Člani občinskega sveta
2. Nadzorni odbor
3. Vodje oddelkov v občinski upravi
4. Poslanec Državnega zbora RS Marjan Dolinšek
5. Načelnica UE Zagorje ob Savi
6. Novinarji
 
VABLJENI ZUNANJI POROČEVALCI:
1. mag. Tanja Bolte, Generalna direktorica Direktorata za okolje Ministrstva za okolje in prostor
2. Predstavnik Nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi (k 5. točki dnevnega reda)
 
V VEDNOST:
1. Političnim strankam
2. Krajevnim skupnostim


HITRE POVEZAVE
VREMENSKA NAPOVED
Občina Zagorje ob Savi • Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi • obcina.zagorje@zagorje.si • tel.: 03/56 55 700 • fax: 03/56 64 011
pravno obvestiloavtorjikazalo strani