Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi
obcina.zagorje@zagorje.si
tel: 03 / 56 55 700
fax: 03 / 56 64 011
Zagorska dolina v osrčju Slovenije, pripeta na 15. poldnevnik
FOTO UTRINEK
  • Vstop v šolsko skupnostVstop v šolsko skupnost
  • Vstop v šolsko skupnostVstop v šolsko skupnost
  • Vstop v šolsko skupnostVstop v šolsko skupnost
  • Vstop v šolsko skupnostVstop v šolsko skupnost
  • Vstop v šolsko skupnostVstop v šolsko skupnost
  • Vstop v šolsko skupnostVstop v šolsko skupnost
  • Vstop v šolsko skupnostVstop v šolsko skupnost
  • Vstop v šolsko skupnostVstop v šolsko skupnost
  • Izlačani s kar desetimi državnimi prvakiIzlačani s kar desetimi državnimi prvaki
  • Tour De FranceTour De France
Natisni
Pošlji
Župan sklical 21. redno sejo Občinskega sveta

Na podlagi 2. odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 21. člena Statuta občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/2015)  in 27. in 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/2015)

S K L I C U J E M

21. redno sejo Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, ki bo v

PONEDELJEK, 18. decembra 2017, OB 17.00 URI
v sejni sobi Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje – mesto, Kidričeva 7, Zagorje

Predlagam naslednji
 
DNEVNI RED:
 
 
2. Pobude in vprašanja članic in članov občinskega sveta (POBUDE IN VPRAŠANJA NSi)
 
3. Poročilo o izvajanju tekočih aktivnosti v Občini Zagorje ob Savi
 
4. Predlog proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 – 2. obravnava in sprejem (GRADIVO - ZIP 4,44 MB, SKLEP OJF, PREDLOG NSi)
 
5. Obravnava in seznanitev s programom dela Nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 (GRADIVO, PROGRAM NO)

6. Območja s prednostnim načinom ogrevanja po Odloku o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja - seznanitev, razprava in sprejem (
GRADIVO - ZIP 1,4 MB)
 
7. Razprava in sprejem soglasja k subvenciji cene izvajanja obvezne gospodarske javne službe obdelave in odlaganja ostanka komunalnih odpadkov CEROZ d.o.o. (GRADIVO) 
 
8. Obravnava in sprejem Letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi za leto 2018 (GRADIVO - ZIP 2,81 MB)
 
9. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Zagorje ob Savi – skrajšani postopek (GRADIVO - ZIP 1,13 MB)
 
10. Volitve, imenovanja, razrešitve:

- Imenovanja direktorice javnega zavoda Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi (GRADIVO, PROGRAM, SKLEP SVETA KC DD)
 

 
ŽUPAN
OBČINE ZAGORJE OB SAVI
Matjaž Švagan, l.r.GRADIVO:
- Gradivo v elektronski obliki se nahaja na spletni strani Občine Zagorje ob Savi
www.zagorje.si. Gradivo k točki 5. bo dano naknadno, po predhodni obravnavi na seji Nadzornega odbora (14.12.2017).
*Vabilu je priložen izsek iz Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/2015) – Postopek za sprejem proračuna

VABLJENI:
1. Člani občinskega sveta
2. Nadzorni odbor
3. Vodje oddelkov v občinski upravi
4. Poslanec Državnega zbora RS Marjan Dolinšek
5. Načelnica UE Zagorje ob Savi
6. Novinarji
7. Karmen Cestnik, Cesta 9. avgusta 84, Zagorje ob Savi (k 9. točki dnevnega reda)
 
VABLJENI ZUNANJI POROČEVALCI:
1. Predstavnik Nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi (k 5. točki dnevnega reda)
 
V VEDNOST:
1. Političnim strankam
2. Krajevnim skupnostimHITRE POVEZAVE
VREMENSKA NAPOVED
Občina Zagorje ob Savi • Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi • obcina.zagorje@zagorje.si • tel.: 03/56 55 700 • fax: 03/56 64 011
pravno obvestiloavtorjikazalo strani