Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi
obcina.zagorje@zagorje.si
tel: 03 / 56 55 700
fax: 03 / 56 64 011
Zagorska dolina v osrčju Slovenije, pripeta na 15. poldnevnik
FOTO UTRINEK
  • Kulinarični festival 2018Kulinarični festival 2018
  • Vabilo na 3. redno krvodajalsko akcijo v letu 2018Vabilo na 3. redno krvodajalsko akcijo v letu 2018
  • Valvasorjevi večeri 2018 - Koncert 4saxessValvasorjevi večeri 2018 - Koncert 4saxess
  • Rudarska pohodna in učna potRudarska pohodna in učna pot
  • Zadetek v polno: najsodobnejše tarče na strelišču v KisovcuZadetek v polno: najsodobnejše tarče na strelišču v Kisovcu (Strelsko društvo Kisovec)
  • Predstavitev steklarstva v ZagorjuPredstavitev steklarstva v Zagorju
  • Z novo torbo in knjigo prvič v šoloZ novo torbo in knjigo prvič v šolo
  • Praznična TirnaPraznična Tirna (Silvo Drame)
  • Naknadni vpis v Glasbeno šolo ZagorjeNaknadni vpis v Glasbeno šolo Zagorje
  • Zagorje ob žlici - kulinarični festivalZagorje ob žlici - kulinarični festival
Natisni
Pošlji
Župan sklical 22. sejo Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi


(V brskalniku Google Chrome nekatere povezave ne delujejo,
zato priporočamo, da uporabljate Internet Explorer oz. Mozilla Firefox)
 

Na podlagi 2. odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 21. člena Statuta občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/2015)  in 27. in 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/2015)

S K L I C U J E M

22. redno sejo Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, ki bo v

PONEDELJEK, 19. marca 2018, OB 17.00 URI
v sejni sobi Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje – mesto, Kidričeva 7, Zagorje.

Predlagam naslednji
 
DNEVNI RED:
 
1. Sprejem zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta z dne 18. 12. 2017

2. Pobude in vprašanja članic in članov občinskega sveta (POBUDAODGOVOR;    VPRAŠANJA, ODGOVOR 1, ODGOVOR 2)

3. Poročilo o izvajanju tekočih aktivnosti v Občini Zagorje ob Savi

4. Obravnava in seznanitev z letnim poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje za leto 2017 ter obravnava in sprejem Ocene izvajanja občinskega programa varnosti Občine Zagorje ob Savi (GRADIVO - ZIP 1,7MB)

5. Seznanitev in potrditev Načrta razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Zagorje ob Savi (GRADIVO)

6. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2017 (GRADIVO - ZIP 16,4 MB, SKLEP OJF)

7. Seznanitev z letnim poročilom o delu in porabi sredstev Nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi za leto 2017 (GRADIVO, POROČILO, SKLEP)

8. Potrditev sklepov o vključitvi novih projektov v Načrt razvojnih programov 2018-2021:
- Ekonomsko poslovna cona Zagorje (GRADIVO, GRAFIKA 1, GRAFIKA 2, SKLEP OJFSKLEP OOP);
- Kolesarska steza Zagorje – Orehovica (GRADIVOGRAFIKA - ZIP 11,6 MBSKLEP OJF, SKLEP OOP);
- Širitev javne kanalizacije v ID7622 Zagorje ob Savi in ID7514 Kisovec-Loke pri Zagorju (GRADIVO, GRAFIKA KISOVEC, GRAFIKA ZAGORJE, SKLEP OJF, SKLEP OOP).

9. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje poslovno – trgovskega centra ob Cesti 9. avgusta v Zagorju ob Savi – prva obravnava (GRADIVO - ZIP 1,5 MB, SKLEP OOP)

10. Obravnava in sprejem soglasja k oblikovanju cene izvajanja obvezne gospodarske javne službe obdelave in odlaganja ostanka komunalnih odpadkov CEROZ d.o.o. in oblikovanje cen obdelave biološko razgradljivih odpadkov CEROZ d.o.o. (GRADIVO, SKLEP OOP)

11. Obravnava in sprejem odloka o subvencioniranju socialnovarstvene storitve socialnega servisa – hitri postopek (GRADIVO, PREDLOG ODBORA, SKLEP OMS)

12. Obravnava in sprejem cen storitve »Pomoč družini na domu« (GRADIVO - ZIP 2,55 MB, STALIŠČE ODBORA, SKLEP OMS

13. Predlog
1. spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Zagorje ob Savi za leto 2018 (GRADIVO, SKLEP OOP)

14. Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v občini Zagorje ob Savi – prva obravnava
(GRADIVO - ZIP 599 KB, SKLEP OS)
ŽUPAN
OBČINE ZAGORJE OB SAVI
Matjaž Švagan, l.r.GRADIVO:
-
Gradivo v elektronski obliki se nahaja na spletni strani Občine Zagorje ob Savi
www.zagorje.si. Gradivo k točki 5.,7., in 12.  bo objavljeno naknadno.

VABLJENI:
1.
Člani občinskega sveta
2.
Nadzorni odbor
3.
Vodje oddelkov v občinski upravi
4.
Poslanec Državnega zbora RS Marjan Dolinšek
5.
Načelnica UE Zagorje ob Savi
6. Novinarji

VABLJENI ZUNANJI POROČEVALCI:
1. Sebastijan Zmrzljak, direktor MIR (4. točka)
2. Dominik Salomon, predstavnik podjetja Eurocon (5. točka)
3. Predstavnik Nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi (7. točka)
4. Andreja Kus, predstavnica AKA d.o.o. (9. točka)
5. Vili Petrič, direktor CEROZ d.o.o. (10. točka)

V VEDNOST:
1. Političnim strankam
2. Krajevnim skupnostim


HITRE POVEZAVE
VREMENSKA NAPOVED
Občina Zagorje ob Savi • Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi • obcina.zagorje@zagorje.si • tel.: 03/56 55 700 • fax: 03/56 64 011
pravno obvestiloavtorjikazalo strani