Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi
obcina.zagorje@zagorje.si
tel: 03 / 56 55 700
fax: 03 / 56 64 011
Zagorska dolina v osrčju Slovenije, pripeta na 15. poldnevnik
FOTO UTRINEK
  • Velikonočno voščiloVelikonočno voščilo
  • Prireditve ob 1. maju, prazniku delaPrireditve ob 1. maju, prazniku dela
  • 27. april - dan upora proti okupatorju27. april - dan upora proti okupatorju
  • 27. april - dan upora proti okupatorju27. april - dan upora proti okupatorju
  • Blagoslov konj in psovBlagoslov konj in psov
  • Kres KisovecKres Kisovec
  • Pihalni orkester SVEA Zagorje v ItalijiPihalni orkester SVEA Zagorje v Italiji
  • Vozni red Helfarja (pomladanski čas) od 23.04.2019 naprejVozni red Helfarja (pomladanski čas) od 23.04.2019 naprej
  • Nune v akcijiNune v akciji
  • Vesna - odpovedanoVesna - odpovedano
Natisni
Pošlji
Župan sklical 25. sejo Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi

Na podlagi 2. odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 21. člena Statuta občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/2015) in 27. in 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/2015)


S K L I C U J E M

25. redno sejo Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, ki bo v
PONEDELJEK, 24. SEPTEMBRA 2018, OB 17.00 URI

v sejni sobi Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje – mesto, Kidričeva 7, Zagorje.


Predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Sprejem zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta z dne 21. 6. 2018, sprejem zapisnika 27. dopisne seje Občinskega sveta in 28. dopisne seje Občinskega sveta 

2. Pobude in vprašanja članic in članov občinskega sveta (POBUDE IN VPRAŠANJA1)

3. Poročilo o izvajanju tekočih aktivnosti v Občini Zagorje ob Savi

4. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Zagorje ob Savi v obdobju januar-junij 2018 (GRADIVO - ZIP 4,5 MB, SKLEP, SKLEP NO, SKLEP OJF)

5. Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 – 1. rebalans proračuna 2018 – skrajšani postopek (GRADIVO - ZIP 2,05 MB, SKLEP, SKLEP OŠ, SKLEP OMS,SKLEP NO,SKLEP OJF, SKLEP OŠ, SKLEP OZSZ)

6. Predlog Odloka o spremembi meje med naseljema Zagorje ob Savi in Potoška vas – druga obravnava in sprejem (GRADIVO)

7. Predlog Odloka o določitvi in poimenovanju nove ulice »Ulica ob vzletišču« v naselju Zagorje ob Savi – druga obravnava in sprejem (GRADIVO)

8. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje – druga obravnava in sprejem (GRADIVO, SKLEP OZSZ)
 
9. Predlog Odloka o ustanovitvi zavoda za šport Zagorje ob Savi – druga obravnava in sprejem (GRADIVO,SKLEP OŠ)

10. Predlog odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov – druga obravnava in sprejem (GRADIVO)

11. Seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju poslovanja Občine Zagorje ob Savi za leto 2017 (GRADIVO, SKLEP, SKLEP NO, SKLEP OJF)

12. Volitve, imenovanja, razrešitve:

- Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda za šport (DOPIS ZŠZ, SKLEP KMVVI)
- Imenovanje predstavnika Občine Zagorje ob Savi v Svet zavoda Regionalne razvojne agencije Zasavje (IZJAVA, SKLEP KMVVI)
- Imenovanje predstavnikov Sveta za preventivo in varstvo v cestnem prometu Občine Zagorje ob Savi (DOPIS SPV, SKLEP KMVVI)ŽUPAN
OBČINE ZAGORJE OB SAVI
Matjaž Švagan, l.r.GRADIVO:
Gradivo v elektronski obliki se nahaja na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si.
Gradivo 10. točke in 12. točke dnevnega reda bo objavljeno v začetku prihodnjega tedna.

VABLJENI:
1. Člani občinskega sveta
2. Nadzorni odbor
3. Vodje oddelkov v občinski upravi
4. Načelnica UE Zagorje ob Savi
5. Novinarji

V VEDNOST:
1. Političnim strankam
2.
Krajevnim skupnostimHITRE POVEZAVE
VREMENSKA NAPOVED
Občina Zagorje ob Savi • Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi • obcina.zagorje@zagorje.si • tel.: 03/56 55 700 • fax: 03/56 64 011
pravno obvestiloavtorjikazalo strani