Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi
obcina.zagorje@zagorje.si
tel: 03 / 56 55 700
fax: 03 / 56 64 011
Zagorska dolina v osrčju Slovenije, pripeta na 15. poldnevnik
FOTO UTRINEK
  • Tour De FranceTour De France
  • Župan Matjaž ŠvaganŽupan Matjaž Švagan
  • Dobro jutroDobro jutro
  • Primoževi navijačiPrimoževi navijači
  • Rumen mostRumen most
  • Dobro jutroDobro jutro
  • Zaščitna pralna maskaZaščitna pralna maska
  • Zagorje navija za Primoža RogličaZagorje navija za Primoža Rogliča
  • Zagorje navija za Primoža RogličaZagorje navija za Primoža Rogliča
  • Vizualizacija prenovljene telovadnice na OŠ Toneta OkrogarjaVizualizacija prenovljene telovadnice na OŠ Toneta Okrogarja
Natisni
Pošlji
Župan sklical 3. redno sejo Občinskega sveta

Na podlagi 2. odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 21. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15)  in 27. in 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15)

 
S K L I C U J E M

3. redno sejo Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, ki bo v
PONEDELJEK, 28. JANUARJA 2019, ob 17. URI

v sejni sobi Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje – mesto,
Cesta Borisa Kidriča 11 a, Zagorje ob Savi.

 
Predlagam naslednji

DNEVNI RED:

  1. Sprejem ugotovitvenega sklepa o imenovanju novega člana Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (
GRADIVO)

  2. Sprejem zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi z dne 17. 12. 2018

  3. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta (
LMŠ, SLS, SD, SDS); ODGOVORI (SDS, SLS)

  4. Poročilo o izvajanju tekočih aktivnosti v Občini Zagorje ob Savi

  5. Predlog proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 -  
2. OBRAVNAVA IN SPREJEM (GRADIVO - ZIP-24,2 MB, STALIŠČA - ZIP-726 KB)

  6. Obravnava in sprejem Odloka o pokopališkem redu na območju občine Zagorje ob Savi -
2. OBRAVNAVA IN SPREJEM (GRADIVO, SKLEP ODBORA)

  7. Obravnava in sprejem soglasja k oblikovanju cene izvajanja obvezne gospodarske javne službe varstva okolja v občini Zagorje ob Savi: oskrba s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenje komunalne odpadne vode, ravnanje s komunalnimi odpadki in oblikovanje cen izvajanja storitve izbirne občinske gospodarske javne službe pogrebna in pokopališka dejavnost – 24-urna dežurna služba v občni Zagorje ob Savi (GRADIVO - ZIP-3 MB, SKLEPI - ZIP-1,45 MB)

  8. Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Zagorje ob Savi
– 1.  OBRAVNAVA (GRADIVO - ZIP-1,65 MB, SKLEP)
 
  9. Obravnava in sprejem Letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi za leto 2019 (GRADIVO - ZIP-1,22 MB)

10. Seznanitev s Programom dela Nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 (GRADIVO,
PROGRAM DELA)

11. Volitve, imenovanja, razrešitve:

-  Sklep o imenovanju nadomestnega člana Komisije za vloge in pritožbe Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (GRADIVO)
- Sklep o financiranju političnih strank v mandatnem obdobju 2018-2022 (GRADIVO)ŽUPAN
OBČINE ZAGORJE OB SAVI
Matjaž ŠVAGANGRADIVO:
  1. Gradivo v elektronski obliki  se nahaja na spletni strani Občine Zagorje ob Savi
www.zagorje.si.

VABLJENI:
 
1. Člani občinskega sveta
  2. Vodje oddelkov v občinski upravi
  3. Načelnica UE Zagorje ob Savi
  4. Novinarji

VABLJENI ZUNANJI POROČEVALCI:
 
1. Sandi Grčar, direktor JP Komunala Zagorje ob Savi – 7. točka dnevnega reda
  2. Olaf Grbec – 9. točka dnevnega reda
  3. Alojz Slavko Jelševar, predsednik Nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi – 10. točka dnevnega reda

V VEDNOST:
 
1. Političnim strankam
  2. Krajevnim skupnostim


HITRE POVEZAVE
VREMENSKA NAPOVED
Občina Zagorje ob Savi • Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi • obcina.zagorje@zagorje.si • tel.: 03/56 55 700 • fax: 03/56 64 011
pravno obvestiloavtorjikazalo strani