Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi
obcina.zagorje@zagorje.si
tel: 03 / 56 55 700
fax: 03 / 56 64 011
Zagorska dolina v osrčju Slovenije, pripeta na 15. poldnevnik
FOTO UTRINEK
  • Gledališki abonma in izven: SEX NASVETI OD A DO ŽGledališki abonma in izven: SEX NASVETI OD A DO Ž
  • Gledališki abonma in izven - Županova MiškaGledališki abonma in izven - Županova Miška
  • Županovo voščilo ob 8. marcu, Dnevu ženaŽupanovo voščilo ob 8. marcu, Dnevu žena
  • Koncert ob Dnevu ženaKoncert ob Dnevu žena
  • Zasavski smučarski dan na KrvavcuZasavski smučarski dan na Krvavcu
  • Prireditve v marcu v Knjižnici ZagorjePrireditve v marcu v Knjižnici Zagorje
  • 9. PUSTNI KARNEVAL V ZAGORJU9. PUSTNI KARNEVAL V ZAGORJU
  • Vpis predšolskih otrok v programe vrtca za leto 2019/2020Vpis predšolskih otrok v programe vrtca za leto 2019/2020
  • Občni zbor RMED Srečno ZagorjeObčni zbor RMED Srečno Zagorje
  • Občni zbor RMED Srečno ZagorjeObčni zbor RMED Srečno Zagorje
Natisni
Pošlji
Župan sklical 4. redno sejo Občinskega sveta

Na podlagi 2. odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 21. člena Statuta občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15)  in 27. in 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15)

S K L I C U J E M

4. redno sejo Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, ki bo v

PONEDELJEK, 25. MARCA 2019, ob 17. URI

v sejni sobi Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje – mesto,
Cesta Borisa Kidriča 11 a, Zagorje ob Savi.
 

Predlagam naslednji
 
DNEVNI RED:

1.   Sprejem zapisnika
3. redne seje Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi z dne 28. 1. 2019, zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi z dne 11. 3. 2019 in zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi z dne 21. 1. 2019

2.   Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

3.   Poročilo o izvajanju tekočih aktivnosti v Občini  Zagorje ob Savi (GRADIVO
1, 2, 3)

4.   Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 (
GRADIVO; ZIP 19,7 MB, SKLEP OJF, SKLEP NO)

5.   Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v  občini Zagorje ob Savi - II. obravnava in sprejem (GRADIVO; ZIP 756 KB)

6.   Potrditev spremembe občinske meje – projekt Uskladitve meje občin z mejami parcel (GRADIVO; ZIP 17,5 MB)

7.   Predlog 1. spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine  Zagorje ob Savi za leto 2019 (GRADIVO)

8.   Predlog cene socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu in predlog za dodatno subvencijo storitve (GRADIVO; ZIP 10,2 MB)

9.   Predlog cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Zagorje ob Savi (
GRADIVO; ZIP 606 KB)

10. Predlog za izdajo Soglasja k spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Zagorje ob Savi (GRADIVO; ZIP 3,17 MB)

11. Predlog Odloka o spremembi Odloka o preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi p. o. v družbo z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) z enim družbenikom (
GRADIVO)

12. Volitve, imenovanja, razrešitve:
-   Obravnava odstopne izjave članice KMVVI in članice Odbora za šolstvo in kulturo Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi in oblikovanje predloga za imenovanje nove članice oz. člana (
GRADIVO),
-   Imenovanje skupščine Stanovanjskega podjetja Zagorje, d. o. o. (GRADIVO),
-   Imenovanje nadomestnega člana Razvojnega sveta zasavske regije (GRADIVO).ŽUPAN
Matjaž ŠVAGANGRADIVO:
1.   Gradivo v elektronski obliki se nahaja na spletni strani Občine Zagorje ob Savi
www.zagorje.siGradivo k 10. in 11. točki dnevnega reda bo objavljeno v ponedeljek. Gradivo k 12. točki bo na voljo po predhodni obravnavi na KMVVI.

VABLJENI:
1.   Člani občinskega sveta
2.   Nadzorni odbor
3.   Vodje oddelkov v občinski upravi
4.   Načelnica UE Zagorje ob Savi
5.   Novinarji

VABLJENI ZUNANJI POROČEVALCI:
1.   Mojca Petek, Dom starejših občanov Polde - Eberl Jamski Izlake
2.   Darja Rakovič, Vrtec Zagorje ob Savi

V VEDNOST:
1.   Političnim strankam
2.   Krajevnim skupnostim


HITRE POVEZAVE
VREMENSKA NAPOVED
Občina Zagorje ob Savi • Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi • obcina.zagorje@zagorje.si • tel.: 03/56 55 700 • fax: 03/56 64 011
pravno obvestiloavtorjikazalo strani