Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi
obcina.zagorje@zagorje.si
tel: 03 / 56 55 700
fax: 03 / 56 64 011
Zagorska dolina v osrčju Slovenije, pripeta na 15. poldnevnik
FOTO UTRINEK
  • 9. avgust - praznik občine Zagorje ob Savi9. avgust - praznik občine Zagorje ob Savi
  • VoščiloVoščilo
  • 100 letnica rojstva Ladka Korošca100 letnica rojstva Ladka Korošca (Damir K.)
  • 100 letnica rojstva Ladka Korošca100 letnica rojstva Ladka Korošca (Damir K.)
  • 100 letnica rojstva Ladka Korošca100 letnica rojstva Ladka Korošca (Damir K.)
  • Slikarska kolonija Slikarska kolonija
  • Spominska slovesnost v BrišahSpominska slovesnost v Brišah (Damir K.)
  • Spominska slovesnost v BrišahSpominska slovesnost v Brišah (Damir K.)
  • Dan državnostiDan državnosti
  • Knjižnice so spet odprteKnjižnice so spet odprte
Natisni
Pošlji
Župan sklical 5. redno sejo Občinskega sveta

Na podlagi 2. odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 21. člena Statuta občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15)  in 27. in 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15)

S K L I C U J E M

5. redno sejo Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, ki bo v

PONEDELJEK, 15. APRILA 2019, ob 17. URI

v sejni sobi Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje – mesto,
Cesta Borisa Kidriča 11 a, Zagorje ob Savi.
 

Predlagam naslednji
 
DNEVNI RED:

1.   Sprejem zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi z dne 25. 3. 2019

2.   Pobude in vprašanja članov občinskega sveta (
VPRAŠANJE SLS)

3.   Poročilo o izvajanju tekočih aktivnosti v Občini  Zagorje ob Savi (
GRADIVO 1, GRADIVO 2, GRADIVO 3; ZIP 348 KB, GRADIVO 4; ZIP 731 KB)

4.   Sprejem sklepa o potrditvi spremembe občinske meje (GRADIVO; ZIP 4,06 MB, SKLEP OOP)

5.   Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Zagorje ob Savi – skrajšani postopek (GRADIVO, STALIŠČE OŠ, STALIŠČE SPK)

6.   Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje – skrajšani postopek (GRADIVO, STALIŠČE SPK)

7.   Informacija in seznanitev Občinskega sveta s cenami izvajanja obvezne gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v CEROZ d.o.o. za leto 2019 (GRADIVO, SKLEP OOP)

8.   Razprava in sprejem soglasja k spremembi cene zbiranja, odvoza in obdelave bioloških komunalnih odpadkov (GRADIVOELABORAT, SKLEP OOP)   

9. Seznanitev Občinskega sveta z letnim poročilom Javnega podjetja Komunala Zagorje ob Savi  d.o.o. za leto 2018 (
GRADIVO, SKLEP OOP)

10. Seznanitev Občinskega sveta z letnim poročilom poslovanja Stanovanjskega podjetja Zagorje d.o.o. za leto 2018 (GRADIVO: 
1. DEL, 2. DEL, SKLEP OOP)

11. Predstavitev rezultatov operacij v okviru partnerstva LAS Zasavje v obdobju 2015 – 2018

12. Volitve, imenovanja, razrešitve:
      - Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Toneta Okrogarja (
GRADIVO)
     
- Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole dr. Slavka Gruma (GRADIVO)
      - Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja Glasbene šole Zagorje ob Savi (GRADIVO)
      - Predlog predhodnega mnenja lokalne skupnosti k imenovanju pomočnika direktorja Centra za socialno delo Zasavje, Enota Zagorje ob Savi (GRADIVO)
     
- Predlog imenovanja predstavnikov Občine Zagorje ob Savi v svet javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje (
GRADIVO)ŽUPAN
Matjaž ŠVAGANGRADIVO:
-
gradivo v elektronski obliki se nahaja na spletni strani Občine Zagorje ob Savi
www.zagorje.si.

VABLJENI:
1.  
Člani občinskega sveta
2.  
Nadzorni odbor
3.  
Vodje oddelkov v občinski upravi
4.   
Minister za javno upravo, Rudi Medved
5.   
Načelnica UE Zagorje ob Savi, Irena Drašlar
6.   
Novinarji

VABLJENI ZUNANJI POROČEVALCI:
1.   Jože Velikonja, direktor družbe Ceroz d.o.o.
2.   Gregor Brinjevec, direktor Stanovanjskega podjetja Zagorje ob Savi d.o.o.
3.   Sandi Grčar, direktor Javnega podjetja Komunala Zagorje d.o.o.
4.   Maša Kovač, Partnerstvo LAS Zasavje

V VEDNOST:
1.  
Političnim strankam
2.  
Krajevnim skupnostim


HITRE POVEZAVE
VREMENSKA NAPOVED
Občina Zagorje ob Savi • Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi • obcina.zagorje@zagorje.si • tel.: 03/56 55 700 • fax: 03/56 64 011
pravno obvestiloavtorjikazalo strani