Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi
obcina.zagorje@zagorje.si
tel: 03 / 56 55 700
fax: 03 / 56 64 011
Zagorska dolina v osrčju Slovenije, pripeta na 15. poldnevnik
FOTO UTRINEK
  • 9. avgust - praznik občine Zagorje ob Savi9. avgust - praznik občine Zagorje ob Savi
  • VoščiloVoščilo
  • 100 letnica rojstva Ladka Korošca100 letnica rojstva Ladka Korošca (Damir K.)
  • 100 letnica rojstva Ladka Korošca100 letnica rojstva Ladka Korošca (Damir K.)
  • 100 letnica rojstva Ladka Korošca100 letnica rojstva Ladka Korošca (Damir K.)
  • Slikarska kolonija Slikarska kolonija
  • Spominska slovesnost v BrišahSpominska slovesnost v Brišah (Damir K.)
  • Spominska slovesnost v BrišahSpominska slovesnost v Brišah (Damir K.)
  • Dan državnostiDan državnosti
  • Knjižnice so spet odprteKnjižnice so spet odprte
Natisni
Pošlji
Župan sklical 6. redno sejo Občinskega sveta

Na podlagi 2. odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 21. člena Statuta občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15)  in 27. in 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15)

S K L I C U J E M
 
6. redno sejo Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, ki bo v

ČETRTEK, 20. JUNIJA 2019 ob 18.00 URI

v sejni sobi Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje – mesto,
Cesta Borisa Kidriča 11 a, Zagorje ob Savi.

Predlagam naslednji
 
DNEVNI RED 

1.   Sprejem zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi z dne 15. 4. 2019

2.   Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

3.  
Poročilo o izvajanju tekočih aktivnosti v Občini  Zagorje ob Savi

4.   Seznanitev z letnim poročilom o delu in porabi sredstev Nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 (
GRADIVO, SKLEP)

5.   Obravnava in seznanitev z letnim poročilom Policijske postaje Zagorje ob Savi za leto 2018 (
GRADIVO, SKLEP)

6.   Obravnava in seznanitev z letnim poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje za leto 2018 ter obravnava in sprejem Ocene izvajanja občinskega programa varnosti Občine Zagorje ob Savi (
POROČILO, OPV, ZAKLJUČKI,
SKLEPA)

7.   Občinski podrobni prostorski načrt za območje OP 5 ZS 34 - Podkraj del v Zagorju ob Savi - obravnava in sprejem (GRADIVO; ZIP 52,8 MB,
SKLEP OOP)

8.   Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra (GRADIVO, SKLEP OOP)

9.   Predlog dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi
za leto 2019 – 2. sprememba in dopolnitev (GRADIVO, SKLEP OOP)
 
10. Predlog za izdajo soglasja k Statutu javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje – obravnava in sprejem (GRADIVO, STALIŠČE SPK) 

11. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupnega upravljanja javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje – 1. obravnava in sprejem (GRADIVO, STALIŠČE SPK)

12.
Predlog Odloka o nadomestilu o uporabi stavbnega zemljišča na območju občine Zagorje ob Savi (GRADIVO, SKLEP OOP) 

13. Volitve, imenovanja, razrešitve:

-  Predlogi za podelitev občinskih priznanj Občine Zagorje ob Savi v letu 2019 (
GRADIVO, OBRAZLOŽITVE ZIP 4,43 MB, JAVNI RAZPIS)
-  Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstveni dom Zagorje ob Savi (GRADIVO)
-  Sklep za imenovanje skupščine Javnega podjetja Komunala Zagorje ob Savi (GRADIVO)
-  Imenovanje nadomestnega predstavnika v skupščino CEROZ d.o.o. -
alineja dodana 12.06.2019 (GRADIVO)
ŽUPAN
Matjaž Švagan
GRADIVO:
Gradivo v elektronski obliki se nahaja na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si. Gradivo k 13. točki bo objavljeno po predhodni obravnavi na seji KMVVI. 

VABLJENI:
1.  
Člani občinskega sveta
2.  
Nadzorni odbor
3.  
Vodje oddelkov v občinski upravi
4.  
Minister za javno upravo, Rudi Medved
5.  
Načelnica UE Zagorje ob Savi, Irena Drašlar
6.  
Novinarji

VABLJENI ZUNANJI POROČEVALCI:
1.   Damjan Gajšek, komandir Policijske postaje Zagorje ob Savi - k 5. točki
2.   Sebastjan Zmrzljak, direktor MIR Zasavje - k 6. točki
3.   Igor Martinšek, Terragis d.o.o., Ljubljana - k 12. točki
4.   Saša Bajda, kandidatka za direktorico Zdravstvenega doma Zagorje - k 13. točki

V VEDNOST:
1.  
Političnim strankam
2.  
Krajevnim skupnostim

 


HITRE POVEZAVE
VREMENSKA NAPOVED
Občina Zagorje ob Savi • Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi • obcina.zagorje@zagorje.si • tel.: 03/56 55 700 • fax: 03/56 64 011
pravno obvestiloavtorjikazalo strani