Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi
obcina.zagorje@zagorje.si
tel: 03 / 56 55 700
fax: 03 / 56 64 011
Zagorska dolina v osrčju Slovenije, pripeta na 15. poldnevnik
FOTO UTRINEK
  • Mlade smreke iščejo nove lastnikeMlade smreke iščejo nove lastnike
  • Preklic prekuhavanja pitne vodePreklic prekuhavanja pitne vode
  • Zdravstveni dom Zagorje letos bogatejši za dve sodobni reševalni voziliZdravstveni dom Zagorje letos bogatejši za dve sodobni reševalni vozili
  • Zdravstveni dom Zagorje letos bogatejši za dve sodobni reševalni voziliZdravstveni dom Zagorje letos bogatejši za dve sodobni reševalni vozili
  • Dedek Mraz v ZagorjuDedek Mraz v Zagorju
  • Dedek Mraz v ZagorjuDedek Mraz v Zagorju
  • Županovo praznično voščiloŽupanovo praznično voščilo
  • Prostovoljec zasavske regije 2020Prostovoljec zasavske regije 2020
  • Asfaltiranje pred zimoAsfaltiranje pred zimo
  • Asfaltiranje pred zimoAsfaltiranje pred zimo
Natisni
Pošlji
ODPOVEDANO - Župan sklical 10. redno sejo Občinskega sveta

O D P O V E D A N ONa podlagi 2. odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 21. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 27. in 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15)
 
S K L I C U J E M
 
10. redno sejo Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, ki bo v
PONEDELJEK, 16. MARCA 2020, ob 17.00 URI

v sejni sobi Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje – mesto,
Cesta Borisa Kidriča 11 a, Zagorje ob Savi.
 
Predlagam naslednji
 
DNEVNI RED :
 
 
1.  Sprejem zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi z dne 23. 12. 2019 in zapisnika 4. dopisne seje Občinskega sveta z dne 27. 2. 2020
 
2.  Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta (odgovor na vprašanje SLS)
 
3.  Poročilo o izvajanju tekočih aktivnosti v Občini Zagorje ob Savi (GRADIVO, NOVELACIJA IP SVEA)
 
4.  Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 (GRADIVO; ZIP 9,29 MB)
 
5.   Predlog 1. spremembe in dopolnitve sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine  Zagorje ob Savi za leto 2020 (GRADIVO)
 
6.   Lokacijska preveritev ID 1453 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/671 na območju občine Zagorje ob Savi - sprejem sklepa o potrditvi lokacijske preveritve (GRADIVO; ZIP 7,21 MB)
 
7.  Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda« na območju Občine Zagorje ob Savi - prva obravnava (GRADIVO)
 
8.  Predlog soglasja k oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja:
 
-  Oskrba s pitno vodo (GRADIVO),
-  Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode (GRADIVO),
-  Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (GRADIVO),
-  Ravnanje s komunalnimi odpadki (GRADIVO).
 
9.  Obravnava in sprejem odlokov – skrajšani postopek (GRADIVO):
 
-  Predlog odloka o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javno vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Skvarče«

-  Predlog odloka o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javno vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Toneta Okrogarja«

-  Predlog odloka o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola dr. Slavka Gruma«
 
10. Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Zagorje ob Savi (PREDLOG, GRADIVO)
 
11. Predlog soglasja k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« (GRADIVO; ZIP 10,2 MB)
 
12. Letno poročilo o delu in porabi sredstev Nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi za leto 2019
 
13. Volitve, imenovanja, razrešitve
 
-  Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda VDC Zagorje ob Savi

-  Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov Občine Zagorje ob Savi v svet javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje (GRADIVO)

-  Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov Občine Zagorje ob Savi v svet javnega zavoda Osnovno šolo dr. Slavka Gruma

-  Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov Občine Zagorje ob Savi v svet javnega zavoda Glasbene šole Zagorje

-  Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov Občine Zagorje ob Savi v svet javnega zavoda Osnovno šolo Ivana Kavčiča Izlake
 

 

ŽUPAN
Matjaž ŠVAGAN


 
GRADIVO:
1. Gradivo v elektronski obliki  se nahaja na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si. Gradivo k točkam 12. in 13. bo na spletni strani objavljeno po obravnavi na seji Nadzornega odbora ter na seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
VABLJENI:
1. Člani občinskega sveta
2. Nadzorni odbor
3. Vodje oddelkov v občinski upravi
4. Minister za javno upravo, Rudi Medved
5. Načelnica UE Zagorje ob Savi, Irena Drašlar
6. Novinarji
 
 
VABLJENI ZUNANJI POROČEVALCI:
1. Matjaž Mihelčič, JHP d.o.o. – k točki 7.
2. Sandi Grčar, Javno podjetje Komunala Zagorje – k točki 8.
3. Darja Rakovič, Vrtec Zagorje ob Savi – k točki 10.
4. Mateja Černi , Dom starejših občanov Polde Eberl - Jamski Izlake – k točki 11.
5. Špela Režun, VDC Zagorje ob Savi – k točki 13., prva alineja.
 
 
V VEDNOST:
1. Političnim strankam
2. Krajevnim skupnostim


HITRE POVEZAVE
VREMENSKA NAPOVED
Občina Zagorje ob Savi • Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi • obcina.zagorje@zagorje.si • tel.: 03/56 55 700 • fax: 03/56 64 011
pravno obvestiloavtorjikazalo strani