Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi
obcina.zagorje@zagorje.si
tel: 03 / 56 55 700
fax: 03 / 56 64 011
Zagorska dolina v osrčju Slovenije, pripeta na 15. poldnevnik
FOTO UTRINEK
  • Dan odprtih vrat GESŠ TrbovljeDan odprtih vrat GESŠ Trbovlje
  • 14. redna seja Občinskega sveta14. redna seja Občinskega sveta
  • Mlade smreke iščejo nove lastnikeMlade smreke iščejo nove lastnike
  • Preklic prekuhavanja pitne vodePreklic prekuhavanja pitne vode
  • Zdravstveni dom Zagorje letos bogatejši za dve sodobni reševalni voziliZdravstveni dom Zagorje letos bogatejši za dve sodobni reševalni vozili
  • Zdravstveni dom Zagorje letos bogatejši za dve sodobni reševalni voziliZdravstveni dom Zagorje letos bogatejši za dve sodobni reševalni vozili
  • Dedek Mraz v ZagorjuDedek Mraz v Zagorju
  • Dedek Mraz v ZagorjuDedek Mraz v Zagorju
  • Županovo praznično voščiloŽupanovo praznično voščilo
  • Prostovoljec zasavske regije 2020Prostovoljec zasavske regije 2020
Natisni
Pošlji
Župan sklical 10. redno sejo Občinskega sveta

01.06.2020

Na podlagi 2. odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 27. in 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15 in 61/20)

 

S K L I C U J E M

 
10. redno sejo Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, ki bo v
ČETRTEK, 11. JUNIJA 2020, ob 17.00 URI

v stekleni dvorani Kulturnega centra Delavski dom Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 1, Zagorje ob Savi
. 



Predlagam naslednji
 
DNEVNI RED:

1.  Razprava in potrditev zapisnikov:
 
2.  Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta (VPRAŠANJA SLS, VPRAŠANJE NSi)
 
3.  Poročilo o izvajanju tekočih aktivnosti v Občini Zagorje ob Savi (ELEMENTAR: SKLOP 1, SKLOP 2; NOV PROJEKT - OBNOVE CEST; NOV PROJEKT - REŠEVALNO VOZILO)
 
4.  Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 (GRADIVO; ZIP 9,29 MB, SKLEP NO, SKLEP OJF)
 
5.  Seznanitev z letnim poročilom o delu in porabi sredstev Nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 (GRADIVO, SKLEP)
 
6.  Seznanitev z letnim poročilom poslovanja družbe CEROZ d.o.o. za leto 2019 (GRADIVO, SKLEP OOP)
 
7.  Seznanitev z letnim poročilom poslovanja Javnega podjetja Komunala Zagorje ob Savi za leto 2019 (GRADIVO, SKLEP OOP)
 
8.  Predlog Odloka o spremembah Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja (GRADIVO, ODLOK, SKLEP, SKLEP OOP)
 
9.  Sprejem sklepa o potrditvi lokacijske preveritve ID 1453 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/671 na območju občine Zagorje ob Savi (GRADIVO; ZIP 7,21 MB, SKLEP OOP)
 
10. Predlog 2. spremembe in dopolnitve sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine  Zagorje ob Savi za leto 2020 (GRADIVO, SKLEP OOP)
 
11.  Podelitev stavbne pravice Gasilski zvezi Slovenije za izgradnjo Regijskega gasilskega poligona (GRADIVO 1, GRADIVO 2, GRADIVO 3, SKLEP št. 6 OOP, SKLEP št. 7 OOP)
 
12.  Obravnava in sprejem Akta o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Zagorje ob Savi (GRADIVO; ZIP 4,24 MB, STALIŠČE SPK)
 
13.  Obravnava in sprejem odlokov po skrajšanem postopku (GRADIVO):

     -  Predlog odloka o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javno vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Skvarče« (STALIŠČE SPK)
     -  Predlog odloka o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javno vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Toneta Okrogarja« (STALIŠČE SPK)
     -  Predlog odloka o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola dr. Slavka Gruma« (STALIŠČE SPK)
 
14.  Volitve, imenovanja, razrešitve
 
     -  Predlogi za podelitev občinskih priznanj Občine Zagorje ob Savi v letu 2019 (GRADIVO; ZIP 1,04 MB)
     -  Predlog soglasja k predlogu za kandidate sveta Območne izpostave JSKD Zagorje ob Savi (GRADIVO; ZIP 927 KB)
     -  Predlog soglasja k pozitivnemu mnenju h kandidaturam za ravnatelja OŠ Ivana Kavčiča Izlake (GRADIVO; ZIP 1,12 MB)
     - 
Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov Občine Zagorje ob Savi v svet javnega zavoda Osnovna šola Ivana Skvarče (GRADIVO; ZIP 367 KB)

 

ŽUPAN
Matjaž Švagan

 
 
GRADIVO:
1.  Gradivo v elektronski obliki  se nahaja na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Gradivo k točki 6. bo objavljeno naknadno, prav tako bo gradivo k točki 14. objavljeno po predhodni obravnavi na KMVVI. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
 
 
VABLJENI:
1. Člani občinskega sveta
2. Nadzorni odbor
3. Vodje oddelkov v občinski upravi
4. Načelnica UE Zagorje ob Savi, Irena Drašlar
5. Novinarji
 
 
VABLJENI ZUNANJI POROČEVALCI:
1.  Enes Rakovič, CEROZ d.o.o.; k 6. točki 
2.  Sandi Grčar, Javno podjetje Komunala Zagorje ob Savi; k 7. točki
3.  mag. Jože Jurša, MOP; k 8. točki
4.  Darja Rakovič, Vrtec Zagorje ob Savi; k 12. točki

 
V VEDNOST:
1. Političnim strankam
2. Krajevnim skupnostim



HITRE POVEZAVE
VREMENSKA NAPOVED
Občina Zagorje ob Savi • Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi • obcina.zagorje@zagorje.si • tel.: 03/56 55 700 • fax: 03/56 64 011
pravno obvestiloavtorjikazalo strani