Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi
obcina.zagorje@zagorje.si
tel: 03 / 56 55 700
fax: 03 / 56 64 011
Zagorska dolina v osrčju Slovenije, pripeta na 15. poldnevnik
FOTO UTRINEK
  • Dan odprtih vrat GESŠ TrbovljeDan odprtih vrat GESŠ Trbovlje
  • 14. redna seja Občinskega sveta14. redna seja Občinskega sveta
  • Mlade smreke iščejo nove lastnikeMlade smreke iščejo nove lastnike
  • Preklic prekuhavanja pitne vodePreklic prekuhavanja pitne vode
  • Zdravstveni dom Zagorje letos bogatejši za dve sodobni reševalni voziliZdravstveni dom Zagorje letos bogatejši za dve sodobni reševalni vozili
  • Zdravstveni dom Zagorje letos bogatejši za dve sodobni reševalni voziliZdravstveni dom Zagorje letos bogatejši za dve sodobni reševalni vozili
  • Dedek Mraz v ZagorjuDedek Mraz v Zagorju
  • Dedek Mraz v ZagorjuDedek Mraz v Zagorju
  • Županovo praznično voščiloŽupanovo praznično voščilo
  • Prostovoljec zasavske regije 2020Prostovoljec zasavske regije 2020
Natisni
Pošlji
Župan sklical 11. redno sejo Občinskega sveta

18.09.2020

Na podlagi 2. odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A),
21. člena Statuta občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 27. in 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15 in 61/20)

 

S K L I C U J E M
 
11. redno sejo Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, ki bo v
ponedeljek, 28. septembra 2020, ob 18:00 uri

v stekleni dvorani Kulturnega centra Delavski dom Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 1, Zagorje ob Savi. 


Predlagam naslednji
 
DNEVNI RED:


1.  Razprava in sprejem zapisnika 10. redne seje občinskega sveta z dne 11. 6. 2020 in zapisnika 9. dopisne seje občinskega sveta z dne 20. 7. 2020

2.  Poročilo župana o izvajanju tekočih aktivnosti v Občini Zagorje ob Savi

3.  Seznanitev s Koncesijsko pogodbo za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola in s Sporazumom o ureditvi načina izvajanja koncesije za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa Save od Ježice do Suhadola (GRADIVO, POGODBA, SPORAZUM, PRILOGA K SPORAZUMU, SKLEP OOP) 

4.  Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Zasavske regije – 1. obravnava (GRADIVO) 

5.  Sprejem sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra (GRADIVO, SKLEP OOP)

6.  Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2020 – 1. rebalans proračuna 2020 (GRADIVO; ZIP 2,38 MB, DOPOLNITEV NAČRTA, SKLEP OJF, SKLEP OOP)

7.  Seznanitev s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2020 (GRADIVO; ZIP 2,41 MB, SKLEP OJF)
 
8.  Seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 (GRADIVO, SKLEP, SKLEP OJF)

9.  Volitve, imenovanja, razrešitve:

-   Predlog soglasja k imenovanju direktorja RRA Zasavje (GRADIVO; ZIP 815 kB)
-   Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov Občine Zagorje ob Savi v svet javnega zavoda Vrtec Zagorje (GRADIVO; ZIP 455 kB)
-   Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov Občine Zagorje ob Savi v svet javnega zavoda Osnovna šola Toneta Okrogarja (GRADIVO; ZIP 157 kB)

10. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta


ŽUPAN
Matjaž Švagan


GRADIVO:

1.  Gradivo v elektronski obliki se nahaja na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si. Gradivo k 9. točki bo objavljeno po predhodni obravnavi na KMVVI.


VABLJENI:

1.  Člani občinskega sveta
2.  Predsednik nadzornega odbora
3.  Vodje oddelkov v občinski upravi
4.  Rudi Medved, poslanec v Državnem zboru
5.  Načelnica UE Zagorje ob Savi, Irena Drašlar
6.  Novinarji
7.  Jani Medvešek – k 9. točki dnevnega reda


VABLJENI ZUNANJI POROČEVALCI:

1.  mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor  – k 3. točki dnevnega reda
2.  Tjaša Polc, RRA Zasavje – k 4. točki dnevnega reda


V VEDNOST:

1.  Političnim strankam
2.  Krajevnim skupnostim


HITRE POVEZAVE
VREMENSKA NAPOVED
Občina Zagorje ob Savi • Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi • obcina.zagorje@zagorje.si • tel.: 03/56 55 700 • fax: 03/56 64 011
pravno obvestiloavtorjikazalo strani