Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi
obcina.zagorje@zagorje.si
tel: 03 / 56 55 700
fax: 03 / 56 64 011
Zagorska dolina v osrčju Slovenije, pripeta na 15. poldnevnik
FOTO UTRINEK
  • 14. redna seja Občinskega sveta14. redna seja Občinskega sveta
  • Mlade smreke iščejo nove lastnikeMlade smreke iščejo nove lastnike
  • Preklic prekuhavanja pitne vodePreklic prekuhavanja pitne vode
  • Zdravstveni dom Zagorje letos bogatejši za dve sodobni reševalni voziliZdravstveni dom Zagorje letos bogatejši za dve sodobni reševalni vozili
  • Zdravstveni dom Zagorje letos bogatejši za dve sodobni reševalni voziliZdravstveni dom Zagorje letos bogatejši za dve sodobni reševalni vozili
  • Dedek Mraz v ZagorjuDedek Mraz v Zagorju
  • Dedek Mraz v ZagorjuDedek Mraz v Zagorju
  • Županovo praznično voščiloŽupanovo praznično voščilo
  • Prostovoljec zasavske regije 2020Prostovoljec zasavske regije 2020
  • Asfaltiranje pred zimoAsfaltiranje pred zimo
Natisni
Pošlji
Župan sklical 12. redno sejo Občinskega sveta

Na podlagi 2. odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 21. člena Statuta občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 27. in 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15 in 61/20)
 
S K L I C U J E M
 
12. redno sejo Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, ki bo v
 
 
PONEDELJEK, 16. 11. 2020, s pričetkom ob 18:00 uri
na daljavo z uporabo videokonferenčnega sistema ZOOM.
 

Predlagam naslednji

DNEVNI RED:
 
 
 
2.  Poročilo župana o izvajanju tekočih aktivnosti v Občini Zagorje ob Savi (PREDLOG SKLEPA)
 
3.  Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Zasavske regije – 2. obravnava (GRADIVO)
 
4.  Predlog proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2021 – 1. obravnava (GRADIVO; ZIP 2,3 MB, SKLEP OOP)
 
5.  Predlog 4. spremembe in dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2020 – obravnava in sprejem (GRADIVO, SKLEP OOP) 
 
6.  Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za proizvodno obrtno cono Kisovec - obravnava in sprejem (GRADIVO; ZIP 21,8 MB, SKLEP OOP)
 
7.  Lokacijska preveritev ID 1533 za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju naselja Spodnje Izlake (EUP SI 2) - sprejem sklepa o potrditvi lokacijske preveritve (GRADIVO; ZIP 2,7 MB, SKLEP OOP)
 
8.  Lokacijska preveritev ID 1720 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/93 - druga lokacijska preveritev  - sprejem sklepa o potrditvi lokacijske preveritve (GRADIVO; ZIP 2,36 MB, SKLEP OOP)
 
9.  Lokacijska preveritev ID 1521 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/308 - sprejem sklepa o potrditvi lokacijske preveritve (GRADIVO; ZIP 1,8 MB, SKLEP OOP)
 
10. Lokacijska preveritev ID 1708 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1272 - sprejem sklepa o potrditvi lokacijske preveritve (GRADIVO; ZIP 2,12 MB, SKLEP OOP) 
 
11.  Seznanitev s poročili o opravljenih nadzornih pregledih Nadzornega odbora v izbranih javnih zavodih, izbranem podjetju in izbrani krajevni skupnosti za leto 2019 (POROČILA, SKLEP)
 
12.  Seznanitev s poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje v občini Zagorje ob Savi za leto 2019 in z oceno izvajanja občinskega programa varnosti (POROČILO, OCENA OPV, PREDLOG SKLEPA)

13.  Seznanitev z analizo varnostnih razmer na območju občine Zagorje ob Savi v obdobju 2015-2019 (ANALIZA, PREDLOG SKLEPA)

14.  Predstavitev predloga Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje v skladu z načeli pravičnega prehoda (
GRADIVO)
 
15.  Volitve, imenovanja, razrešitve:

-
Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta za invalide Občine Zagorje ob Savi (
GRADIVO)
 
16.  Obravnava in sprejem Odloka o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Zagorje ob Savi po skrajšanem postopku (GRADIVO)

17.  Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta (
ODGOVOR LMŠ, POBUDA SD, VPRAŠANJE SDS, ODGOVOR SDS-u SKLEP OOP k LMŠ)
 
 
ŽUPAN
Matjaž Švagan
 
 
GRADIVO:
1. Gradivo v elektronski obliki  se nahaja na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si. Gradivo k točki 11. bo objavljeno po predhodni obravnavi na seji Nadzornega odbora. Gradivo k točki 15. bo objavljeno po predhodni obravnavi na seji KMVVI.

 
VABLJENI:
1. Člani občinskega sveta
2. Predsednik nadzornega odbora
3. Vodje oddelkov v občinski upravi
4. Novinarji
 
 
VABLJENI ZUNANJI POROČEVALCI:  
1. Sebastjan Zmrzljak, MIR Zasavje
2. Damjan Gajšek, Policijska postaja Zagorje
3. Gregor Skender, Deloitte
 
 
V VEDNOST:
1. Političnim strankam
2. Krajevnim skupnostimHITRE POVEZAVE
VREMENSKA NAPOVED
Občina Zagorje ob Savi • Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi • obcina.zagorje@zagorje.si • tel.: 03/56 55 700 • fax: 03/56 64 011
pravno obvestiloavtorjikazalo strani