Občina Zagorje ob Savi
Javni razpisi in javna naročila

Za ogled pdf datotek potrebujete Adobe Reader, ki ga lahko naložite TUKAJ.
Za ogled stisnjenih datotek (RAR, zip) potrebujete ustrezen program, ki ga lahko naložite TUKAJ.

Dokumenti / Priloge
 01. Socialni servis (varovanje na daljavo) 2020  - Rok: do porabe sredstev oz. 30.11.2020
 02. Projeki posebnega pomena  - Roki: 01.04.2020, 01.07.2020, 01.09.2020 in 06.11.2020
 03. Sofinanciranje letnega programa športa 2020  - Rok: 24.02.2020
 04. Javni natečaj - Idejna zasnova oblikovne rešitve CGP občine
 05. Ponovna javna dražba stanovanjske hiše s pripadajočim zemljiščem - Prešernova cesta 17 v Zagorju ob Savi  - Rok za plačilo varščine: 27.02.2020 do 24:00 ure
 06. Javni razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2020  - Rok za predložitev prijav: 29.05.2020 do 12:00 ure
 07. Sofinanciranje nakupa MKČN in hišnih črpališč za komunalne odpadne vode  - Rok za oddajo vlog: do vključno 30.11.2020
 08. a) Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt celovite obnove stavbe v lasti Občine Zagorje ob Savi  - Rok za predložitev ponudb: 27.3.2020 ob 10:00 Odpiranje ponudb: 27.3.2020 ob 11.00 uri
 08. b) Vizualizacija telovadnice OŠ Tone Okrogar