Občina Zagorje ob Savi
Javni razpisi in javna naročila

Za ogled pdf datotek potrebujete Adobe Reader, ki ga lahko naložite TUKAJ.
Za ogled stisnjenih datotek (RAR, zip) potrebujete ustrezen program, ki ga lahko naložite TUKAJ.

Dokumenti / Priloge
 1. Sofinanciranje zamenjave ogrevalnih sistemov v gospodinsjtvih v občini Zagorje ob Savi v letih 2018 in 2019  - Razpis bo odprt do porabe sredstev. Zadnje odpiranje prispelih vlog bo 17.10.2019.
 2. Sofinanciranje prireditev posebnega pomena 2018  - Roki za predložitev vlog: - 01.04.2018 do 12:00 ure, - 01.07.2018 do 12:00 ure, - 01.09.2018 do 12:00 ure in - 04.11.2018 do 12:00 ure.
 3. Sofinanciranje organizacije in izvedbe javnih prireditev - PRVOMAJSKE PRIREDITVE 2018  - Rok za predložitev vlog: 18.04.2018 do 12:00 ure
 4. Javni poziv za posredovanje predlogov za imenovanje občinske volilne komisije
 4.1 Obrazec
 5. Javni razpis za podelitev občinskih priznanj Občine Zagorje ob Savi v letu 2018  - Rok za predložitev predlogov: 01.06.2018 do 12:00 ure
 6. Subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa (varovanja na daljavo)  - Rok za oddajo vlog: 31.05.2018
 7. Sofinanciranje nakupa MKČN in hišnih črpališč v letu 2018  - Rok za oddajo vlog: 30.11.2018