Občina Zagorje ob Savi
Javni razpisi in javna naročila

Za ogled pdf datotek potrebujete Adobe Reader, ki ga lahko naložite TUKAJ.
Za ogled stisnjenih datotek (RAR, zip) potrebujete ustrezen program, ki ga lahko naložite TUKAJ.

Dokumenti / Priloge
 01. A) Subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa (varovanja na daljavo)_Besedilo razpisa  - Rok: 29.11.2019
 B) Subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa (varovanja na daljavo)_Prijavni obrazci
 02. Sofinanciranje projektov, programov in prireditev posebnega pomena  - Roki za oddajo: 01.04.2019, 01.07.2019, 01.09.2019 in 04.11.2019.
 03. Sofinanciranje nakupa MKČN in hišnih črpališč za komunalne odpadne vode  - Rok za oddajo vlog: 29.11.2019
 04. Razpis za podelitev priznanj in plaket dr. Slavka Gruma za leto 2019  - Rok: 31.12.2019
 05. Javni natečaj za Vodjo oddelka za splošne zadeve  - Rok za prijavo: 04.11.2019
 06. Javni razpis za sofinanciranje zamenjave ogrevalnih sistemov v gospodinjstvih v Občini Zagorje ob Savi v letu 2019
 07. Javni razpis za podelitev koncesije na področju patronažnega varstva in zdravstvene nege  - Rok za predložitev ponudb: 11.11.2019 do 10:00 ure
 08. Javno zbiranje ponudb - prodaja zasedenega neprofitnega stanovanja na naslovu Polje 19, Zagorje ob Savi  - Rok za plačilo varščine: 9.12.2019
 09. Javna dražba – prodaja stanovanja na naslovu Ulica talcev 36, Zagorje ob Savi  - Rok za plačilo varščine: 12.12.2019 do 24:00 ure
 10. JAVNI NATEČAJ - Višji svetovalec za splošne in pravne zadeve  - Rok za prijavo: 4.12.2019
 11. JAVNI NATEČAJ - Direktor Občinske uprave  - Rok za prijavo: 4.12.2019
 12. Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev ˝Noč pred silvestrskim večerom˝ in ˝Silvestrovanje 2019/2020˝ na prostem  - Rok za predložitev ponudb: 09.12.2019 do 9:00 ure.