Občina Zagorje ob Savi
Javni razpisi in javna naročila

Za ogled pdf datotek potrebujete Adobe Reader, ki ga lahko naložite TUKAJ.
Za ogled stisnjenih datotek (RAR, zip) potrebujete ustrezen program, ki ga lahko naložite TUKAJ.

Dokumenti / Priloge
 1. Sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v letu 2017  - Rok za oddajo vlog: 30.11.2017
 2. Javni razpis za sofinanciranje zamenjave ogrevalnih sistemov v gospodinjstvih v letih 2016 in 2017
 3. Javni razpis za sofinanciranje projektov posebnega pomena  - Roki za predložitev vlog: - 01.04.2017 do 12:00 ure, - 01.07.2017 do 12:00 ure, - 01.09.2017 do 12:00 ure in - 04.11.2017 do 12:00 ure.
 4. Javni razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2017  - Rok za oddajo predlogov je 1. junij 2017
 5. Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev ob občinskem prazniku v letu 2017  - Rok za predložitev vlog: 23.06.2017 do 12:00 ure
 6. Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev Noč pred nočjo 2017 in Zagorska noč 2017 ob občinskem prazniku  - Rok za predložitev vlog: 26.06.2017 do 12:00 ure
 7. Priloge k razpisni dokumentaciji - JN IZN Križišče Spar Zagorje
 8. Razpis za podelitev priznanj in plaket dr. Slavka Gruma za leto 2017  - Rok za oddajo predlogov: 29.12.2017
 9. Javni razpis za prodajo stanovanja v Trbovljah - Trg revolucije 16  - od: 11.10.2017 do: 26.10.2017. Slike so objavljene na http://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24.
 10. Javni razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja javnega zavoda Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi  - Datum objave: 20.10.2017
 11. Sofinanciranje zamenjave ogrevalnih sistemov v gospodinsjtvih v občini Zagorje ob Savi v letih 2018 in 2019  - Razpis bo odprt do porabe sredstev. Zadnje odpiranje prispelih vlog bo 17.10.2019.
 12. Sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve Noč pred silvestrskim večerom in Silvestrovanje 2017/18 na prostem  - Rok za predložitev prijav: 29.11.2017 do 11:00 ure