Občina Zagorje ob Savi
Zavod za šport Zagorje ob Savi
Naslov: Cesta 9. avgusta 44 a, 1410 Zagorje ob Savi

Telefon: 03 56 68 255
Faks: 03 56 68 251

E-pošta: zzs-zagorje@siol.net
Spletni naslov: /