Občina Zagorje ob Savi
Zasavska ljudska univerza

Naslov: Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi

Telefon: 03 56 55 120

E-pošta: zluni-trbovlje@guest.arnes.si
Spletni naslov: http://www.zlu-trbovlje.si