Občina Zagorje ob Savi
Prostorski dokumentiOBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - OPN


Povezava

Spremembe in dopolnitve OPN (2014-2015) 

Dopolnitve OPN (2016-2017)SKLEPI, RAZGRNITVE IN OBRAVNAVE OSNUTKOV UN IN OPPN


PovezavaLOKACIJSKA PREVERITEV


Povezava