Občina Zagorje ob Savi
OPN in OPPNOBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - OPN


Povezava

Spremembe in dopolnitve OPN (2014-2015) 

Dopolnitve OPN (2016-2017)SKLEPI, RAZGRNITVE IN OBRAVNAVE OSNUTKOV UN IN OPPN


Povezava