Občina Zagorje ob Savi
Polletno poročilo 2015
Poročilo o realizaciji proračuna občine Zagorje ob Savi za obdobje januar – junij 2015
Dokumenti / Priloge
 A. VSEBINA
 B. UVOD
 C. TABELA_Splošni del
 D. TABELA_Posebni del
 E. TABELA_Realizacija NRP 2015-2018
 F. OBRAZLOŽITVE_Splošni del
 G. OBRAZLOŽITVE_Posebni del
 H. PRILOGA_poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015