Občina Zagorje ob Savi
Regionalna razvojna agencija Zasavje

Naslov: Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi

Telefon: 08 38 49 500

E-pošta:
info@rra-zasavje.si
Spletni naslov: www.rra-zasavje.si