Občina Zagorje ob Savi
Polletno poročilo 2016
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Zagorje ob Savi za obdobje januar- junij 2016
Dokumenti / Priloge
 A. VSEBINA
 B. UVOD
 C. TABELA _Splošni del
 D. TABELA_Posebni del
 E. TABELA_Realizacija NRP2016-2019
 F. OBRAZLOŽITVE_Splošni del
 G. OBRAZLOŽITVE_Posebni del
 H. PRILOGA_Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2016