Občina Zagorje ob Savi
Proračun 2020 - 1. predlog
19.11.2019

Občinski svet Občine Zagorje ob Savi je na 8. redni seji dne 18.11.2019 potrdil
začetek javne razprave 1. predloga Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2020, ki bo trajala do 03.12.2019.

Vse pisne pripombe morajo najkasneje na ta dan prispeti na Občino Zagorje ob Savi.
Dokumenti / Priloge
 A. Sklep
 B. Vsebina
 C. Odlok
 D. Prednostne naloge občine
 E. Uvod
 F. Tabela_ Splošni del proračuna
 G. Tabela_ Posebni del proračuna
 H. Tabela_NRP 2020-2023
 I. Obrazložitve
 J. Priloga_Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2020
 K. Priloga_ Kadrovski načrt za leto 2020
 L. Priloga_ Kriteriji za financiranje KS v letu 2020
 M. Priloga_Finančni načrti krajevnih skupnosti