Občina Zagorje ob Savi
Regijska štipendijska shema Zasavje

Regionalni center za razvoj je na svoji spletni strani www.rcr-zasavje.si objavil Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po štipendistih za šolsko/študijsko leto 2011/2012 in za vključitev v enotno regijsko štipendijsko shemo. Izbrani delodajalci bodo vključeni v izvajanje zasavske štipendijske sheme, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilci regijske štipendijske sheme in državo. Rok, do katerega morajo delodajalci oddati vloge, je 31. avgust 2011.

V zasavsko štipendijsko shemo se lahko vključijo delodajalci iz Zasavja, ki načrtujejo zaposlitve delavcev s poklici različnih ravni izobrazbe od tretje stopnje navzgor. Delodajalci morajo zagotoviti polovico sredstev za štipendije, drugo polovico pa bo iz sredstev Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije zagotovil Regionalni center za razvoj. V primeru, da bi zanimanje delodajalcev presegalo finančne možnosti, bodo imeli prednost poklici, ki so v regiji opredeljeni kot perspektivni. Komisija za štipendiranje bo v septembru pregledala vse prijavljene potrebe  delodajalcev in na tej osnovi objavila javni razpis za dijake in študente.

Enotne regijske štipendijske sheme sofinancira Evropski socialni sklad, ki želi tako prispevati k večjemu ravnovesju na trgu dela, dvigu izobrazbene strukture v regiji, znižanju strukturne brezposelnosti, zmanjševanju bega možganov in načrtovanju razvoja kadrov.

Na spletni strani  Regionalnega centra za razvoj www.rcr-zasavje.si je poleg javnega poziva objavljen tudi Pravilnik o štipendiranju. Dodatne informacije dobite pri Tadeji Nimac (e-pošta: tadeja.nimac@rcr-zasavje.si ali info@rcr-zasavje.si oziroma po telefonu 03/56-60-534 ali 03/56-60-500).