Občina Zagorje ob Savi
Otvoritev vodovoda

Zaradi pomanjkanja neoporečne pitne vode za dve štiričlanski družini z območja Krajevne skupnosti Čemšenik, so v mesecu februarju 2011 združili skupne moči Občina Zagorje ob Savi, Območno združenje Rdečega križa Zagorje, Župnijska Karitas Zagorje, Krajevna skupnost Čemšenik in Varstveno delovni center Zagorje ter pričeli z aktivnostmi v zvezi z napeljavo individualnega vodovoda v izmeri cca 500 m od zajetja do stanovanjske hiše. Zaradi dotrajanost vodovodne inštalacije v stanovanjski hiši je bila le-ta v celoti zamenjana, v celoti pa je bila urejena tudi ena kopalnica. S tem humanim dejanjem so udeleženci akcije omogočili družinama normalno preskrbo z neoporečno pitno vodo. Investicija, vredna okrog 10.000 EUR, je bila družinama brez prihodkov finančno nedosegljiva. Prisotni so ob otvoritvi vodovoda nazdravili z vodo iz novega vodovoda.


Foto: Vukašin Š.

Foto: Vukašin Š.

Foto: Vukašin Š.

Foto: Vukašin Š.

Foto: Vukašin Š.

Foto: Vukašin Š.

Foto: Vukašin Š.

Foto: Vukašin Š.