Občina Zagorje ob Savi
V študijskem letu 2011/12 bomo v okviru Zasavske ljudske univerze razpisali in izvajali prvostopenjski visokošolski strokovni bolonjski študijski program VISOKA POSLOVNA ŠOLA Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

PONOVNO V ZASAVJU!
 
POSTANITE DIPLOMIRANI EKONOMIST/EKONOMISTKA (VS)!!
 
Spoštovani!
 
Z velikim veseljem vas obveščamo, da bomo v študijskem letu 2011/12 v okviru Zasavske ljudske univerze razpisali in izvajali prvostopenjski visokošolski strokovni bolonjski študijski program VISOKA POSLOVNA ŠOLA Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. V nadaljevanju smo vam pripravili nekaj informacij o študiju, hkrati pa vas vljudno vabimo na
 
INFORMATIVNI DAN, ki bo v
 
PONEDELJEK, 27. junija 2011 ob 17.00
 
na Zasavski ljudski univerzi, Grajska 2 (Poslovni center Graščina), Zagorje.
…………………………………………………………………………………………………………………..
 
Splošno o študiju

V študijskem letu 2011/12 vpisujemo v prvostopenjski bolonjski visokošolski strokovni študijski program Visoka poslovna šola.  Program bomo izvajali kot študij na daljavo, kot eno izmed posebnih oblik izrednega študija. Diploma, ki jo pridobite ob koncu uspešno zaključenega dodiplomskega študija, je enakovredna diplomi rednega študija. Po uspešno zaključenem dodiplomskem študiju (1. bolonjska stopnja) pridobite naziv diplomirani/a ekonomist/ka (VS).
 
Program je vsebinsko zasnovan tako, da so diplomanti sposobni takojšnje praktične uporabe strokovnih znanj, analitičnih postopkov in poslovnih tehnik. Znanje omogoča odločanje in realizacijo sprejetih odločitev na vseh strokovnih in vodstvenih ravneh. Izobraževanje je povezano s problemi poslovne prakse in je izrazito operativnega značaja. Posebej poudarjena je prepletenost s poslovno prakso in uporaba modernih, učinkovitih in praktično usmerjenih metod dela.
 
Dokaz za uspešnost in odličnost Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani na področju izobraževanja, raziskovanja in svetovanja sta pridobljeni prestižni akreditaciji odličnosti EQUIS, ki jo podeljuje evropska organizacija EFMD in AACSB, ki jo podeljuje ameriška integracija AACSB International. S tem se Ekonomska fakulteta uvršča med približno 70 poslovnih šol na svetu, ki imajo obe najpomembnejši akreditaciji odličnosti, kar je zavidljiv dosežek v svetovnem merilu.
 
Pogoji za vpis

V prvi letnik se lahko vpišejo kandidati s končano 4 letno srednjo šolo katerekoli smeri z opravljeno splošno maturo, poklicno maturo ali zaključnim izpitom. Predmetnik prvega letnika je enoten.
 
Skladno z merili za prehode se v drugi letnik lahko vpišejo tudi diplomanti višješolskih strokovnih programov. Diplomant višjega strokovnega izobraževanja poslovne ali ekonomske usmeritve (poslovni sekretar, komercialist, računovodja), ki izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program Visoka poslovna šola, se lahko vpiše v 2. letnik Visoke poslovne šole. V 2. letniku mora opraviti izpite pri treh skupnih predmetih

programa 1. letnika: Temelji mikroekonomije, Temelji makroekonomije, Osnove statistike, prizna pa se izbirni predmet v 3. letniku.
 
Diplomant višjega strokovnega izobraževanja drugih, nesorodnih usmeritev, ki izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program Visoka poslovna šola, se lahko vpiše v 2. letnik Visoke poslovne šole. V 2. letniku mora opraviti izpite pri petih skupnih predmetih programa 1. letnika: Temelji mikroekonomije, Temelji makroekonomije, Osnove statistike, Uvod v poslovanje, Uvod v računovodstvo, prizna pa se izbirni predmet v 3. letniku.
 
V tretji letnik se lahko vpišejo diplomant višješolskega študija Ekonomske fakultete Ljubljana in Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor, ki izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program Visoka poslovna šola, se lahko vpiše v 3. letnik Visoke poslovne šole. V 3. letniku mora opraviti predmete veljavnega predmetnika programa in dva diferencialna izpita: Ekonomika Slovenije v EU, Davki in davčne obremenitve podjetij.
 
Ekonomska fakulteta bo izvajala 2. in 3. letnik izrednega študija/študija na daljavo Visoke poslovne šole na sedežu fakultete in v študijskih središčih na usmeritvah, kjer se bo prijavilo vsaj 30 kandidatov. Kandidati morajo v prijavi napisati usmeritev študija, na katero se želijo vpisati.

Prijava za vpis
 
Drugi prijavni rok traja od 22. do 29. avgusta 2011.
Obrazec Druga prijava za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2011/2012 (obrazec DZS, 1,71/2), kandidati lahko kupijo od 19. avgusta 2011 dalje v večjih papirnicah in knjigarnah – dostopen je tudi na spletnih straneh visokošolskih prijavno–informacijskih službe (www.vpis.uni-lj.si) – in ga s priporočeno pošiljko pošljejo najkasneje do 29. avgusta 2011 visokošolskim prijavno-informacijskim službam na naslov:
Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana.
 
Diplomanti visokošolskega študijskega programa pošljejo izpolnjen obrazec Prijava za vpis v študijskem letu 2011/2012 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode (obrazec DZS 1,71/4) fakulteti. Obrazec kupijo v vseh večjih papirnicah in knjigarnah, dostopen pa je tudi na spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih službe (www.vpis.uni-lj.si). Poslati ga morajo od 1. do 17. septembra 2011. Prijavi priložijo diplomo in potrdilo o opravljenih izpitih.
 
Tretji prijavni rok traja od 1. do 5. oktobra 2011.
 
Kandidati visokošolskemu zavodu (fakulteti, akademiji ali visoki strokovni šoli) pošljejo obrazec Tretja prijava za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2011/2012 (obrazec DZS, 1,71/3), v katerem napišejo en študijski program, za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis. Prijavi priložijo overjene kopije spričeval in drugih dokazil.

Več dodatnih informacij, ki bodo pripomogle k vaši odločitvi za študij na Visoki poslovni šoli Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, boste zagotovo dobili na informativnem dnevu
v ponedeljek, 27. junija 2011 ob 17.00 v prostorih ZLU , Grajska 2, Zagorje.
 
Lahko pa nas tudi pokličete (Marija Pikl, tel: 03 / 56 55 120 ali Tone Bezgovšek, tel: 03 / 56 55 122).
 
Veselimo se snidenja z vami.
S spoštovanjem,                                                                    Zasavska ljudska univerza
direktor
Tone Bezgovšek
 


Dokumenti / Priloge
 Letak
 Vabilo