Občina Zagorje ob Savi
Župan sprejel sklep

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 106/10) in 30. člena Statuta občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/2009 – UPB) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
 
S K L E P
    O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA
ZA PROIZVODNO OBRTNO CONO KISOVEC


Dokumenti / Priloge
 Sklep o začetku priprave sprememb ZN OIC KIsovec - obrtno stanovanjsko območje