Občina Zagorje ob Savi
Humanitarna pomoč občine za nakup šolskih potrebščin

HUMANITARNA POMOČ OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA NAKUP ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012

Območnemu združenju Rdečega križa Zagorje ob Savi in Župnijski Karitas Zagorje bo zagorska občina tudi v tem letu namenila 5.000,00 € namenskih proračunskih sredstev. Humanitarni organizaciji bosta namenska sredstva proračuna dodelili staršem učencev zagorskih osnovnih šol iz socialno šibkejših družin za nakup šolskih potrebščin. Obvestilo o upravičenosti do subvencije za nakup šolskih potrebščin boste starši s strani humanitarnih organizacij prejeli po 15. avgustu 2011.