Občina Zagorje ob Savi
Prejemniki občinskih priznanj Občine Zagorje ob Savi

Na podlagi 14. člena Odloka o priznanjih Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 59/2006) in 6. člena Statuta občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/2009 - UPB), je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na svoji 1. izredni seji dne 25.07.2011 sprejel sklep o letošnjih prejemnikih občinskih priznanj. Ti so:

- gospa Rose DREČNIK, Novi dom 33, 1430 Hrastnik
SREBRNA PLAKETA OBČINE ZAGORJE OB SAVI

- gospod Roman ROZINA, Orehovica 13, 1411 Izlake
ZLATA PLAKETA OBČINE ZAGORJE OB SAVI


- gospod Igor GOŠTE, Izlake 19, 1411 Izlake
SREBRNA PLAKETA OBČINE ZAGORJE OB SAVI


- gospod Franc VIDRGAR, Vidrga 4, 1252 Vače
NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE ZAGORJE OB SAVI

Občinska priznanja bodo prejemnikom podeljena na slavnostni seji občinskega sveta dne 04.08.2011.