Občina Zagorje ob Savi
Odlok o občinskem prostorskem načrtu

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 65/2011, z dne 19.08.2011)


Dokumenti / Priloge
 Legenda
 OPN - grafični del 1
 OPN - grafični del 2