Občina Zagorje ob Savi
Razpis za podelitev priznanj in plaket dr. Slavka Gruma za leto 2011

Odbor za šolstvo in kulturo objavlja RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ IN PLAKET DR. SLAVKA GRUMA ZA LETO 2011, ki bodo dobitnikom podeljena na slavnostni akademiji v počastitev slovenskega kulturnega praznika, 3. februarja 2012, v gledališki dvorani Kulturnega centra – Delavski dom Zagorje.

Kandidate za priznanja in plakete dr. Slavka Gruma lahko Odboru za šolstvo in kulturo predložijo posamezniki, podjetja, zavodi, društva, stranke, ter organi lokalne skupnosti.

Priznanja in plakete dr. Slavka Gruma so posebna občinska priznanja, namenjena kulturnim ustvarjalcem, ki se profesionalno ali ljubiteljsko ukvarjajo s kulturo, kulturnim društvom, stalnim kulturnim ustanovam in zavodom, ter kulturnim sekcijam in skupinam, ki s svojim ustvarjalnim delom na kulturnem področju prispevajo k dvigu kulturne ravni občanov, k večji uveljavitvi kulturnih vrednot, prepoznavnosti ter razvoju in ugledu občine Zagorje ob Savi.


VEČ o razpisu v povezavi