Občina Zagorje ob Savi
Župan sklical 7. redno sejo Občinskega sveta

Na podlagi 2. odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 74/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 37/2009 – UPB 1) župan

S K L I C U J E

7. redno sejo Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, ki bo v
PONEDELJEK, 14. novembra  2011, ob 17.00 uri
v sejni sobi Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje – mesto, Kidričeva 11 a.

Gradivo za sejo se nahaja v priponki...


Dokumenti / Priloge
 7. seja Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi