Občina Zagorje ob Savi
Raziskovalna enota OLEA uvrščena v finalni izbor

Raziskovalna enota (RE) OLEA je uvrščena v finalni izbor 20-ih izbranih primerov slovenskih in tujih dobrih praks, ki uspešno znižujejo izpuste CO2.
 
Dne, 09.11.2011, je bila v Ljubljani na prvi javni predstavitvi 20 izbranih primerov slovenskih in tujih dobrih praks, ki uspešno znižujejo izpuste CO2, predstavljena tudi raziskovalna enota OLEA. 

V okviru projekta »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, pripravila pregled obstoječih dobrih praks na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje v Sloveniji in državah Evropske unije. Namen projekta je predstavitev dvajsetih primerov dobrih praks javnosti in s tem oblikovati priporočila za njihovo nadaljnje širjenje.

Evidentiranje dobrih praks je potekalo septembra in oktobra, končni izbor dvajsetih dobrih praks pa je opravila strokovna skupina projekta v sestavi: dr. Lučka Kajfež Bogataj, dr. Franc Pohleven, Anamarija Slabe, dr. Sašo Medved, dr. Aljaž Plevnik in Vida Ogorelec. Preverjali so, kako kandidati zmanjšujejo izpuste CO2, varujejo okolje, ustvarjajo prihranke in nova delovna mesta, razvijajo inovativne rešitve in ne nazadnje dajejo dober zgled drugim. Vodile so jih smernice, ki izhajajo iz osnutka Strategije prehoda v nizkoogljično družbo ter dodatna navodila, kot so: motivacijski potencial, učinki (dokazani nižji izpusti in prihranki stroškov), potencial za širšo uporabo v Sloveniji ter navezava na kulturo in tradicijo.

Projekt se osredotoča na osem prednostnih področij: obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije, trajnostna mobilnost, ekološko kmetovanje, trajnostni razvoj podeželja, vrednostna veriga lesa, trajnostna proizvodnja in potrošnja ter prilagajanje na podnebne spremembe.

Na področju energetike so bile za najboljšo prakso izbrani naslednji projekti:
·        Ecopark Hartberg iz Avstrije,
·        Raziskovalna enota OLEA Zagorje ob Savi,
·        Bohinj Park Hotel, pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo in prihrankov v MO Kranj,
·        energijsko prenovo večjih stavb v občini Jesenice,
·        daljinski sistem ogrevanja z biomaso in sončno energijo na Vranskem in
·        Združenje Slovenske fotovoltaične industrije.

Na področju trajnostne mobilnosti so naziv najboljše prakse pridobili:
·        Carpooling (deljenje voženj med slovenskimi študenti),
·        trajnostna mobilnost v Ljubljani ter 
·        videokonference, ki v Toyoti Adria nadomeščajo službene poti.

Na področju prilagajanja na podnebne spremembe pa sta bila najbolje ocenjena projekta:
·        za podporo prilagajanju na podnebne spremembe iz Velike Britanije,
·        uspešno ukrepanje vseh strani ob neurju s poplavami septembra lani, ki je prizadelo kar 137 slovenskih občin.