Občina Zagorje ob Savi
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev UN za območje Farčnikova kolonija v Zagorju ob Savi

Javna obravnava bo v sredo, 11. decembra 2013, ob 16.00 uri na sedežu KS Franc Farčnik, Cesta 9. avgusta 68, Zagorje ob Savi.


Dokumenti / Priloge
 Sklep o javni razgrnitvi
 Spremembe UN Farčnikova kolonija
 1_Prikaz_območja_sprememb_obstoječega_UN
 2_Območje_sprememb_z_obstoječim_parcelnim_stanjem
 3_Ureditvena_situacija
 4_Zazidalna_situacija
 5_Prometna_situacija
 6_Situacija_komunalne_ureditve
 7_Situacija_požarne_varnosti
 8_Načrt_parcel
 Zloženka_tekst
 Zloženka_grafika