Občina Zagorje ob Savi
Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi


Javna razgrnitev traja od 22.12.2014 do 12.01.2015.

Več v priloženih dokumentih...


Dokumenti / Priloge
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPN Občine Zagorje ob Savi
 Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev OPN Občine Zagorje ob Savi
 Spremembe in dopolnitve OPN Občine Zagorje ob Savi - Odlok in obrazložitev
 Razgrnitev sprememb in dopolnitev OPN - plakat