Občina Zagorje ob Savi
Zagorje vzorčni primer za Slovenijo - toplotne črpalke za bloke


V mesecu juniju 2017 Občina Zagorje ob Savi končuje z investicijo v vgradnjo visokotemperaturnih toplotnih črpalk za centralno pripravo sanitarne tople vode za oskrbo stanovanjskih porabnikov v večstanovanjskih stavbah v treh toplotnih postajah na naslovih Cesta zmage 16 in 22 ter Polje 10. Skupno je v nov sistem priprave tople vode vključenih 207 stanovanj. Zaradi števila vključenih porabnikov in tehnologije priprave tople vode, gre za edinstven primer izkoriščanja obnovljivega vira energije in učinkovitejše rabe energije v Sloveniji.
 
Novim uporabnikom stanovanj bomo ponudili čistejšo in ugodnejšo energijo od sedanje. Pred investicijo so si stanovalci toplo sanitarno vodo zagotavljali z uporabo neučinkovitih električnih grelnikov, ko ogrevanje na daljinskem sistemu ni delovalo (od maja do oktobra).

Z ukrepom bomo zmanjšali izgube v daljinskem sistemu ogrevanja, saj temperature v sistemu ne bo potrebno prilagajati zahtevanim temperaturam sanitarne tople vode v teh objektih, povečali zadovoljstvo uporabnikov daljinske toplote in zmanjšali emisije na globalnem nivoju.
 
Investicija je znašala: 91.818,87 EUR brez DDV
Ocena prihranka električne energije: 65%.
 
Povprečna cena električne energije prvenstveno za pripravo tople sanitarne vode v poletnem času v letu 2016 je v stanovanjskih enotah, ki so vključene v nov sistem, znašala 139,16 EUR/MWh. Po realizirani investicij pa bo trenutna cena toplote za uporabnike novega sistema znašala 57,5008 EUR/MWh.
 
Poleg opisanega pa so glavni prihranki investitorja v zmanjšanju izgub in optimizaciji daljinskega sistema ogrevanja v Občini Zagorje ob Savi.
FOTO: Marko KOS