Občina Zagorje ob Savi
Občinski program varstva okolja


V juniju 2017 je ERICO Velenje pripravil Poročilo o uresničevanju ciljev zastavljenih v OPVO za Občino Zagorje ob Savi.


Dokumenti / Priloge
 Poročilo o doseganju ciljev OPVO Zagorje ob Savi