Občina Zagorje ob Savi
OBVESTILO PORABNIKOM PITNE VODE

18.09.2017

Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode na območjih krajevnih skupnosti Kisovec - Loke, Rudnik – Toplice, Jože – Marn ter uporabnike na vodovodnem sistemu Peške – Kandrše, da je zaradi skalitve vodnih virov, potrebno vodo v prehranske namene prekuhavati vsaj 3 minute.

Obvestilo velja do preklica.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

30.08.2017


Porabnike pitne vode se obvešča, da voda 
iz zajetij Lepiš (Kandrše) in zgornje Jesenovo ni pitna in jo je potrebno v prehranske namene do preklica prekuhavati.