Občina Zagorje ob Savi
SOFINANCIRANJE ZAMENJAVE OGREVALNIH SISTEMOV V GOSPODINJSTVIH


SOFINANCIRANJE ZAMENJAVE OGREVALNIH SISTEMOV V GOSPODINJSTVIH V OBČINI ZAGORJE OB SAVI V LETIH 2018 IN 2019

Občina Zagorje ob Savi je objavila nov javni razpis za nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije v eno in dvostanovanjskih stavbah na območju občine Zagorje ob Savi za namen vgradnje toplotne črpalke ali priključitve stanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja.

Pogoji so, da se stanovanjska stavba nahaja na območju občine Zagorje ob Savi, da je naložba izvedena po 1.1.2017 in je sofinancirana s strani Eko sklada j.s. ter nadomešča staro kurišče na les ali premog.

Razpis bo odprt do porabe sredstev, zadnje odpiranje prispelih vlog bo 17.10.2019.
 
 


Dokumenti / Priloge
 Razpisna dokumentacija - Sofinanciranje zamenjave ogrevalnih naprav 2018-2019