Občina Zagorje ob Savi
Volitve v organe Partnerstva LAS Zasavje

Spoštovani partnerji Partnerstva LAS Zasavje!

Leto 2018 je za Partnerstvo LAS Zasavje volilno leto, saj letos poteče triletni mandat članom organov Partnerstva LAS Zasavje. Upravni odbor je na svoji redni seji na podlagi Pogodbe o ustanovitvi in delovanju pogodbenega Partnerstva LAS Zasavje  sprejel
sklep o razpisu volitev v organe Partnerstva LAS Zasavje za mandatno obdobje 2018-2021 (v prilogi).

Volitve v organe Partnerstva LAS Zasavje bodo 12.12.2018!

V kolikor želite sodelovati v organih upravljanja in s svojim znanjem in izkušnjami vplivati na vodenje in delo Partnerstva LAS Zasavje, Vas vabimo, da podate soglasje h kandidaturi za upravni odbor, nadzorni odbor ali predsednika Partnerstva LAS Zasavje.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Rok za oddajo kandidatur v organe Partnerstva LAS Zasavje je podaljšan do ponedeljka, 10.12.2018. Kandidature sprejemajo na sedežu Partnerstva LAS Zasavje, Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik.

Za več informacij se lahko obrnete na tel.: (03) 56 32 960


Dokumenti / Priloge
 Sklep o razpisu volitev 2018
 Kandidacijski obrazec za volitve v organe Partnerstva LAS Zasavje
 Kandidacijski obrazec za volitve za predsednika Partnerstva LAS Zasavje
 Soglasje h kandidaturi za organe