Občina Zagorje ob Savi
Lipe v Šentgotardu

Po naročilu Občine Zagorje ob Savi in ob pomoči KS Šentgotard so v tem tednu arboristi urejali sedem lip s statusom drevesne naravne vrednote lokalnega pomena.

Žal sta dve lipi postali okolici prenevarni in so ju morali odstraniti. Ostala drevesa so očistili suhih vej in jim razbremenili krošnje, tako da bodo kot naravni spomeniki obstala še naprej.