Občina Zagorje ob Savi
Predstavitev svetovalne pisarne ENSVET

08.06.2020


Ni ga čez dober BREZPLAČEN nasvet!
ENERGETSKO SVETOVANJE MREŽE ENSVET
 Prenavljate?             Je poleti vroče doma?

Gradite?       
So računi za vodo, elektriko, ogrevanje visoki?
                   
Vas pozimi zebe?     
Kaj pa denar za energetsko prenovo?
 

 
Odgovore poiščite v VAM NAJBLIŽJI svetovalni pisarni!Kaj vse so teme svetovanja?

1.  Ogrevanje:
·       Izbira energenta - primerjava lastnosti in cen
·       Cene energentov in stroški ogrevanja
·       Obnova ogrevalnega sistema s posodobitvijo kotlovnice
·       Priprava tople sanitarne vode
·       
Izbira ogrevalnega sistema in naprav
·       Izbira ustreznega energenta glede na danosti lokacije in značilnosti stavbe
·       Sanacija vlažnih zidov in odprava plesni
·       Zrakotesnost
 
3.  Obnovljivi viri energije:
·       Samooskrba in pridobivanje električne energije s pomočjo sonca, vode ali vetra (priprava sanitarne vode, podpora ogrevanju, male elektrarne)
·       Lesna biomasa (drva, sekanci, peleti)
·       Geotermalna energija - toplotne črpalke (zrak, zemlja, podtalnica)
·       Zelene strehe
 
·       Nepovratna sredstva (subvencije)
·       Ugodni krediti 3-mesečni Euribor + 1,3 %

5.  Mobilnost
·       Električna in druga vozila na alternativne pogone
 
6.  Varčevanje energije
·       Uporaba varčnih gospodinjskih aparatov
·       Čistilne naprave
·       Uporaba deževnice
·       Primeri dobre prakse TV Ambienti


Na svetovanje se pripravite
1.  Ko se odločite za obisk v svetovalni pisarni, pokličite po telefonu ali se naročite preko spletnega naročanja in se dogovorite za razgovor in na kratko opišite problematiko, ki jo želite obravnavati na sestanku
2.  Na svetovanje prinesite vso dokumentacijo o objektu, sestanek traja 45 minut.
3.  Na osnovi osnovnih podatkov se analizira raba energije v gospodinjstvu
4.  Oceni se možne prihranke in predlaga smiselne ukrepe
5.  Preveri se ekonomičnost predlaganega ukrepa z enostavno vračilno dobo investicije
6.  Pri svetovanju se naredi zapisnik na osnovi katerega svetovalec izdela pisno poročilo, ki vam ga pošlje na dom po pošti ali elektronsko ter kopijo v arhiv vodstvu ENSVET na Eko sklad.
 
 
 KREDITI
 
Kreditiranje okoljskih naložb občanov
NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE
Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb
Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj nič-energijske stavbe
Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila
Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah
 
Podrobnejše informacije o navedenih ukrepih najdete na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si, skupaj s tehničnimi podrobnosti načrtovanih investicij pa jih lahko pridobite tudi v svetovalni pisarni.


Obvestilo vlagateljem za nepovratna sredstva:

Več kot 90 % prejetih vlog za nepovratna sredstva ali posojila je rešenih pozitivno za občane! Nakazila nepovratnih sredstev po izdani odločbi o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude in po predložitvi podpisane pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, se izvajajo tekoče v pogodbenem roku. V primeru, ko dokumentacija ni popolna, vlagatelj prejme poziv za dopolnitev.


Dodatne informacije na sedežu Eko sklada:

Na vaša vprašanja v zvezi z vlogami in nepovratnimi sredstvi odgovarjamo tudi po elektronski pošti ekosklad@ekosklad.si ali po telefonu vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro na telefonski številki 01-241-48-20. Zaradi velikega števila telefonskih klicev so naši uslužbenci zelo zasedeni in včasih težje dosegljivi, zato vas prosimo, da kličete samo v času uradnih ur, ali nam vprašanje pošljete po elektronski pošti.
 
Eko sklad, j.s.