Občina Zagorje ob Savi
Vabilo k sodelovanju pri oblikovanju izhodišč - OPPN za območje Loke v Kisovcu

06.10.2020

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPPN)
ZA OBMOČJE »LOKE« V KISOVCU -

VABILO K SODELOVANJU
PRI OBLIKOVANJU IZHODIŠČ


Dokumenti / Priloge
 1. Spletno vabilo k sodelovanju
 2. Izhodišča za pripravo SD OPPN Loke v Kisovcu
 3. OPN_OPPN Loke
 4. Območje OPPN
 5. OPPN Ureditvena situacija
 6. OPPN blok Loke-idejna zasnova
 7. OPPN blok Loke-idejna zasnova