Združenje potrošnikov Zasavja - ZPZ je regionalna organizacija civilne družbe, ki deluje na področju varstva potrošnikov. Zastopa interese potrošnikov ožje in širše regije na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju. Je članica zveze regionalnih potrošniških organizacij Slovenije - »Zveze potrošniških združenj Slovenije – ZPZS«, ki združuje regionalne potrošniške organizacije v državi.

Svetovalna pisarna za potrošnike beleži več kot deset letno delovanje. Redno je začela delovati v oktobru 1994 s pomočjo sredstev EU- projekta Phare za vzpostavitev mreže svetovalnih potrošniških pisarn v Sloveniji.


Ali potrošniki poznamo svoje pravice ? Jih znamo in zmoremo uveljaviti ??


 
 
 
 
 
Cesta Zmage 33 , p.p. 31 tel.: +386 3 5669 040
SI-1410 Zagorje ob Savi  
Slovenija  
  E-mail: zpz.potros@siol.net
   
Dejavnost ZPZ sofinancira Občina Zagorje ob Savi.
 
SLO | ENG
STRAN POSODOBLJENA 2014
Prva stran | Kje smo | Stik z nami